ผลิตสินค้าคุณภาพดี ไม่ต้องง้อพ่อค้าคนกลาง (ตอนที่ 2)

จากอดีตที่พ่อค้าคนกลางมักเป็นผู้กำหนดราคา ให้ข้อมูลบิดเบือนกับเกษตรกรและเกิดการกดขี่ด้านราคาจนคุณภาพชีวิตเกษตรกรตกต่ำ แต่ ณ ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไป เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร ผลักดันให้เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกิดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตสู่การตลาด โดยการจัดประชุมเชื่อมโยงในพื้นที่ระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตกับผู้รับซื้อในพื้นที่

ขณะเดียวกันยังมีการเชื่อมโยงกับ Modern trade เช่น ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส แม็คโคร ท็อปส์  ซุปเปอร์มาร์เก็ต และกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร

นอกจากนั้นในภาพใหญ่ ยังมีการสนับสนุนจากตลาดต่างประเทศ โดยนำสินค้าแปลงใหญ่ไปนำเสนอในงานแสดงสินค้าต่างประเทศ เช่น งาน International food show ประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเยอรมนี ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นอกจากช่วยยกระดับคน การบริหารจัดการ มาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วยังเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองให้กับเกษตรกรและเชื่อเหลือเกินว่า ความสำเร็จของเกษตรที่รู้จักปรับตัวและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ นั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด