อุตฯ ปั้นศักยภาพเอสเอ็มอี เร่งขับเคลื่อนพลิกเข้าสู่ 4.0

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดงานกิจกรรมเอสเอ็มอีสัญจร เสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะเป็นประธานการประชุมร่วมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเอสเอ็มอี 4.0 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ กิจกรรมจะเน้นสื่อสารใน 3 ประเด็นหลัก คือ iSME การยกเครื่องธุรกิจ พิชิตความสำเร็จ ไอทีซี ศูนย์ต้นแบบความสำเร็จยุค 4.0 และ Local Identity สร้างเศรษฐกิจ สร้างชีวิต และชุมชน และจะได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และทำพิธีเปิดหน่วยสกัดพืชน้ำมันแบบสกัดเย็น ซึ่งศูนย์ไอทีซี จังหวัดเชียงใหม่เป็นการนำรูปแบบจากศูนย์ไอทีซีต้นแบบที่กรุงเทพฯมาปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุนเอสเอ็มอีในระดับภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปของฝากและของที่ระลึกต่างๆ

นายอุตตม กล่าวว่า เบื้องต้นศูนย์ไอทีซีเชียงใหม่ ได้ให้บริการเอสเอ็มอีประเภทด้านผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเสริมแกร่งให้แก่ SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการส่งออก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในโลกยุค 4.0

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน