อบจ.สงขลาเปิดเวทีถกปัญหาขยะ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน จังหวัดสงขลา โดยมี นาย  พนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธาน มีตัวแทนประชาชนจากทั้ง 10 หมู่บ้าน ใน ตำบลเกาะแต้ว กว่า 500 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ได้มีการให้ประชาชนที่เข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมกรอกแบบสอบถาม ที่มีคำชี้แจงโครงการโดยสรุป และตอบแบบสอบถาม

นายพนมเทียน กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนให้มีการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรก ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศ

นายสมรัฐ เกิดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระบุว่า โครงการนี้เป็นการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ 2 ต.เกาะแต้ว เพื่อรอรับขยะที่ผ่านกระบวนการคัดแยกจากครัวเรือนแล้ว จาก 16 อำเภอ ประมาณ 700 ตันต่อวัน เข้ากำจัดที่เตาเผาขยะแห่งนี้ คาดว่าจะใช้       งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเมื่อการศึกษาแล้วเสร็จก็จะเชิญชวนให้เอกชนเข้ามาลงทุน นอกจากนั้นใน 16 อำเภอ ที่มีการรวมกลุ่มเป็น 6 กลุ่มนั้น จะมีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารระบบปิดทั้ง 6 จุด ก่อนจะขนถ่ายขยะด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นระบบปิด เข้าสู่ระบบเตาเผาขยะ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน