คาดนักธุรกิจโสมขาว ออเดอร์ 50 ล.ดอลล์ เยือนไทยสัมพันธ์ 60 ปี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากสมาคมผู้นำเข้าเกาหลี ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อเจรจาการค้า ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี 60 ปี โดยไทยและเกาหลีใต้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างความร่วมมือทางการค้า และจะเปิดการเจรจาการค้าสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยางพารา ชิ้นส่วนรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ สินค้า ไลฟ์สไตล์ อาหาร พลังงานทดแทน โลจิสติกส์ ตลอดจนสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม คาดว่าจะมีการสั่งซื้อมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 1 ปี ทั้งนี้ นายสมคิดย้ำกับคณะผู้นำเข้าจากเกาหลีใต้ว่าไทยอยู่ระหว่างลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และแสวงหามิตรประเทศมาช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค     ดิจิทัล ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศตัวอย่างที่ไทยต้องการเรียนรู้เพื่อนำพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม และการเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ก็จะเชิญลงพื้นที่ไปดูการพัฒนาโครงการอีอีซีด้วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีคอมเมิร์ซ เนื่องจากเกาหลีใต้มีอัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตถึง 93% และผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าออนไลน์สูงถึง 65% ขณะเดียวกันเกาหลีใต้ยังมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเจรจานำสินค้าไทยเข้าไปสู่เว็บไซต์จำหน่ายสินค้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้ในหลายๆ แพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ Cafe 24 เป็นต้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน