ทช. ชวนคนไทยเลิกกินหูฉลาม เสี่ยงสารพัดโรค ไข่ไก่ยังมีประโยชน์กว่า

เนื่องจากวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรู้จักฉลาม หรือ Shark Awareness Day องค์กรไวลด์เอด (Wildaid) จึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเลิกบริโภคเมนูจากฉลามในสื่อโครงการรณรงค์ “ฉลองไม่ฉลาม” ขึ้น พร้อมกับเปิดตัว ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ นักแสดงชื่อดัง ในฐานะทูตด้านฉลามคนแรกของประเทศไทย รวมถึงเปิดตัวโฆษณารณรงค์ และการเสวนาภายใต้หัวข้อ “พูดแทนฉลาม”

เมื่อวันที่14 กรกฎาคม นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้คนไทยเลิกบริโภคเมนูจากฉลามในสื่อโครงการรณรงค์ “ฉลองไม่ฉลาม” และได้รับเกียรติให้ขึ้นพูดแทนฉลาม เพื่อเป็นตัวแทนในการบอกกล่าวให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของฉลามที่มีต่อท้องทะเลมากขึ้น

โดยมี มร. จอห์น เบเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการรณรงค์องค์กรไวล์ดเอด พร้อมด้วยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ นักแสดง ในฐานะทูตด้านฉลาม และคุณเพชร มโนปวิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด CentralWorld ลาน Atrium 3 ชั้น 3 กรุงเทพฯ

นายโสภณ กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีฉลามมากว่า 73 ล้านตัวถูกฆ่าเพื่อนำครีบและชิ้นส่วนต่างๆ มาทำซุปหูฉลาม ซึ่งเป็นอาหารภัตตคารที่มีราคาแพงมาก รู้หรือไม่ว่าไข่ไก่ราคาฟองละ 2 บาทมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าซุปหูฉลามราคาชามละหลายพันบาทเสียอีก นอกจากจะเป็นอาหารที่หาประโยชน์ใดๆ ไม่ได้แล้ว ยังมีสารพิษแรงกับระบบประสาทของมนุษย์ โดยมันจะไปทำให้เชลประสาทเกิดการเสื่อม จนนำไปสู่โรคสมองเสื่อมและโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขึ้นได้ เพราะมีสารพิษที่ชื่อว่าบีต้าเอนเมททิลอยู่เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกคนช่วยกันกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมไทยและสังคมโลกหันมาปลูกฝั่งค่านิยมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนบรรพชนคนรุ่นเก่าที่มีค่านิยมผิดๆ หลงยึดติดว่าหูฉลามคือสุดยอดเมนูของอาหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฉลามและรักษาความสมดุลแห่งท้องทะเลไทยสืบไป

นายโสภณ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับฉลาม ตลอดจนตระหนักให้คนไทยเห็นความสำคัญของฉลามและโน้มน้าวให้คนไทยเลิกบริโภคเมนูจากฉลาม ที่เป็นผู้รักษาความสมดุลในทะเล รับรู้ถึงภัยคุกคามฉลามจากการบริโภคเมนูจากฉลาม และสร้างค่านิยมใหม่ให้ประเทศไทยไม่มีเมนูจากฉลามไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานรวมญาติ และงานเลี้ยงธุรกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในแต่ละปีครีบจากฉลาม 73 ล้านตัวถูกนำไปทำเป็นซุปหูฉลาม ซึ่งการบริโภคเมนูฉลามกำลังทำให้ฉลามหลายสายพันธุ์ลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วงและบางชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์