ธ.ก.ส. ตรัง เปิดโครงการรวบรวมผลไม้ช่วยเกษตรกร หลังมังคุดราคาตกต่ำ

ธ.ก.ส. ตรัง เปิดโครงการรวบรวมผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าจำหน่ายมังคุดจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือหลังเกิดราคาตกต่ำ และเป็นการเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายสินค้าเกษตร

นายปรีชา ชูเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางวารุณี นาพอ ผู้จัดการ สกต. ตรัง จำกัด และพนักงาน ร่วมเปิดโครงการรวบรวมผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จำกัด (สกต. ตรัง จำกัด) โดยทาง สกต.ยะลา จำกัด ได้รวบรวมมังคุดของเกษตรกรสมาชิกจากจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในช่วงเวลานี้ จนส่งผลทำให้มังคุดในพื้นที่มีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น สกต. ตรัง จำกัด จึงตกลงรับซื้อผลผลิตมังคุดจาก สกต.ยะลา จำกัด ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท จำนวน 2,500 กิโลกรัม โดยบรรจุในกล่องกระดาษรูปแบบสวยงาม กล่องละ 10 กิโลกรัม ราคา 300 บาท ซึ่ง สกต.ตรัง จำกัด ได้มีการวางจำหน่ายมังคุดให้กับผู้บริโภคชาวตรังในราคาที่เท่ากับรับซื้อ เพื่อต้องการให้ชาวตรังได้ลิ้มลองมังคุดของจังหวัดยะลา รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนมังคุดจังหวัดยะลาอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการเชื่อมโยงตลาดเครือข่ายสินค้าเกษตร

ขณะที่ นายสหพล ภักดี ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาห้วยยอด กล่าวว่า ธ.ก.ส. สาขาห้วยยอด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ ดังนั้น ทางธนาคารจึงได้มีการซื้อมังคุดจากทาง สกต. ตรัง จำกัด จำนวน 17 กล่อง เพื่อนำไปมอบให้ส่วนงานราชการ โรงพยาบาล และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอห้วยยอด เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับส่วนราชการในพื้นที่ และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกจากจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์