“น่าน” เร่งแก้น้ำยางเรี่ยราดบนผิวถนน ทางโค้งขึ้นเขาลื่น-อันตราย

น่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนนอย่างถาวร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้รับซื้อยางพารา ผู้รับจ้างบรรทุกขนส่ง        น้ำยางพารา เกษตรกรที่ทำสวนยางพารา ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมและ      ทำข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

สำหรับปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน สาเหตุหลักมาจากการขนส่งยางพาราที่ไม่มีถังกักเก็บ น้ำยางพาราอย่างมิดชิด โดยเฉพาะบริเวณทางโค้งและ ทางขึ้นเขาจะมีน้ำยางพาราไหลลงสู่บนพื้นผิวถนน เป็นสาเหตุให้ผิวถนนมีความลื่นและเกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำได้ โดยเฉพาะบนถนนสายหลัก คือ สาย 101 น่าน-แพร่ และถนนสายรองในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย นาหมื่น เวียงสา เมืองน่าน และอำเภอภูเพียง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่มีบ้านเรือน อยู่ติดกับถนน รวมถึง  นักท่องเที่ยวซึ่งไม่ชำนาญเส้นทาง ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และนอกจาก          น้ำยางพาราทำให้ถนนลื่นแล้ว ยังส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างมลภาวะให้กับชุมชนอีกด้วย

จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน คือ ต้องจัดให้มีรถขนส่งน้ำยางพาราซึ่งต้องอยู่ในสภาพดี ตามเงื่อนไข เป็นรถเฉพาะในการขนส่งและมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำยางพาราตกหล่น จัดให้มีที่จอดพักรถตาม จุดที่พักที่กำหนด หรือจุดทิ้งน้ำยางพาราตามที่กำหนด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องออกตรวจตราตามโรงงาน สถานที่รับซื้อ หรือผลิตในพื้นที่จังหวัดน่าน และรายงานผลการปฏิบัตินำเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด