“หมอธีระวัฒน์” กับประเด็น “กัญชา” ขยายขอบเขตเพื่อรักษาโรค

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก “ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” ว่า ตามที่มีการให้สัมภาษณ์ของ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะทำงานกัญชาเรื่องการปลดล็อกในเดือนพฤษภาคม 2562 และสามารถใช้ได้เพียงสามโรค นั้น

ในความเป็นจริงนั้น กระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการตกลงและการพิจารณาข้อบ่งชี้ในการใช้ทางการแพทย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้คนป่วย ได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างน้อยก็คือในด้านคุณภาพชีวิต

นอกจากนั้น ไม่ควรจะจำกัดอยู่ในสามโรคเท่านั้น แต่ควรเป็นโรคที่เรื้อรังและไม่มีทางรักษาหรือการรักษาได้ผลไม่ดีด้วย และจะเป็นในรูปของการให้ประกบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่เดิมและติดตามผลว่า อาการที่เป็นอยู่สามารถควบคุมได้ดีขึ้นหรือไม่ จนกระทั่งสามารถลดจำนวนชนิดและปริมาณของยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้

ทั้งนี้ รูปแบบของกัญชาที่จะนำมาใช้จะเป็นที่ได้จากในประเทศโดยเล็งถึงการใช้น้ำมันกัญชาเป็นอันดับแรก ซึ่งจะมีการควบคุมให้คุณภาพคงที่ และรู้ปริมาณสารออกฤทธิ์ได้ระดับหนึ่งและสามารถใช้ความเข้มขันเท่าใด รวมทั้งเลือกตัวออกฤทธิ์ว่าจะเป็นตัวใดมากกว่ากัน และโดยที่มีการควบคุมการใช้ แพทย์ท่านใดเป็นคนสั่ง สั่งให้ใคร และสามารถบันทึกผลการรักษาได้

โดยไม่ได้ถือเป็นการวิจัย ส่วนการวิจัยอย่างเต็มรูปแบบนั้น จะเป็นในเรื่องการพัฒนาสูตรกัญชา ที่ควรจะเก่งกว่ารูปแบบของกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์ทั่วโลกขณะนี้ และการคัดเลือกสายพันธุ์และการผลิตที่กระชับและได้ผลผลิตสูง ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาในลักษณะของการก้าวกระโดดจากเดิมที่ทั่วโลกมี

ที่มา : มติชนออนไลน์