พณ. ดึงต่างชาติเจรจาซื้อขายลำไย แก้ปัญหาล้นตลาด

ที่โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการผลักดันการส่งออกผลไม้ภาคเหนือ โดยการเชื่อมโยงการค้ากับตลาดศักยภาพในอาเซียน เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ในรูปแบบการจัด Mini Exhibition ตามนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจไทย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง และเร่งรัดการส่งออกเพื่อระบายสินค้าเกษตรในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมาก

โดย นางวรรณภรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับทราบสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ดังนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเร่งจัดหาตลาดใหม่ และช่องทางการค้าใหม่ๆ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดเดิม เช่น อินโดนีเซีย และจีน นอกจากนั้น ยังเป็นการวางแผนการส่งออกสินค้าผลไม้ในระยะยาว โดยแสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงศักยภาพของผลไม้ภาคเหนือและผลิตภัณฑ์จากผลไม้ โดยเฉพาะ ลำไย รวมถึงเป็นการเร่งผลักดันการส่งออกลำไยฤดูการผลิตที่จะถึงนี้

“คาดมูลค่าเจรจาการค้าที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้กว่า 23,000 ตัน ภายใน 1 ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 560 ล้านบาท (1 ตัน มูลค่าประมาณ 700 เหรียญสหรัฐฯ) และเฉพาะวันนี้กว่า 3,000 ตัน มูลค่า 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นการเจรจาทั้งลำไยสดและแปรรูป โดยตลาดใหม่นี้จะเป็นการบริโภคในช่วงหน้าหนาว ซึ่งจะทำให้เราจำหน่ายลำไยได้ทั้งในและนอกฤดูกาล” นางวรรณภรณ์กล่าว