เทคนิคการราดสาร “ลำไย” บังคับออกนอกฤดู

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด มีจำนวนมาก ระบายไม่ทัน เป็นผลให้ราคาตกต่ำอย่างปฏิเสธไม่ได้ แนวทางการหันมาศึกษาการผลิตผลไม้นอกฤดูกาลจึงเป็นทางออกหนึ่งของเกษตรไทยในวันนี้

คุณสุรินทร์ แสงสาย ประธานกลุ่มผู้ปลูกลำไยนอกฤดู ในพื้นที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผู้ขับเคลื่อนศึกษาหาแนวทางการผลิตลำไยนอกฤดูให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ โดยการทดลองทำสารเร่งให้กับต้นลำไย ด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี ได้ลองผิด ลองถูก กับสวนลำไยของตนเอง ในพื้นที่กว่า 20 ไร่ จนมีแนวร่วมกลุ่มผู้ปลูกลำไย ในอำเภอโป่งน้ำร้อน มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 70 ไร่ ส่งผลสำเร็จทำให้มีสถิติการส่งออกผลผลิตลำไยนอกฤดูของอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ไม่น้อยกว่า 100 ตัน ต่อหนึ่งฤดูกาล
โพแทสเซียม ครอเร็ต (POTASSIUM CHLORATE) สารเร่งสำคัญที่ต้องใช้ในการบังคับการออกผลผลิตของลำไยนอกฤดู ที่ใช้ควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยมูลสัตว์ แต่ต้นลำไยที่เปรียบเสมือนหัวใจของการบังคับให้ลำไยออกนอกฤดูเลยทีเดียว การบังคับผลผลิตออกนอกฤดูของผลไม้ที่มีชื่อว่า ลำไย นั้น สิ่งสำคัญยิ่งที่เกษตรกรต้องรู้ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องคือ ต้นลำไยที่จะทำสารเร่งออกนอกฤดูได้นั้น จะต้องมีอายุของต้นไม่น้อยกว่า 4 ปี

วิธีการ นำสารโพแทสเซียม ครอเร็ต ปริมาณ 0.5-1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20-30 ลิตร ต่อต้น, ราดสารบริเวณโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่ม โดยต้องห่างจากลำต้น 15 เซนติเมตร, ช่วงเวลาในการราดสาร ต้นเดือนสิงหาคม หากเป็นกรณีฉีดพ่นทางใบ ต้องใช้สารโพแทสเซียมครอเร็ต ปริมาณ 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดให้ทั่วทั้งสวนในเวลาที่ปากใบเปิด (กรณีการราดสารเร่งรอบโคนต้นจะได้ผลดีกว่า)

สิ่งสำคัญยิ่งอีกประการ เกษตรกรจะต้องบำรุงต้นด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ (นิยมมูลไก่) เพื่อยืดอายุของต้นลำไยให้ยาวนานขึ้น โดยการบำรุงต้นต้องเข้าบำรุงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จทันที โดยให้ปุ๋ยมูลสัตว์ในปริมาณ 10 กิโลกรัม ต่อต้น และควรใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย จะทำให้ต้นลำไยฟื้นตัวเร็วขึ้นและสมบูรณ์พร้อมในการราดสารเพื่อเร่งการออกดอกในครั้งต่อไป
ข้อสังเกตที่ควรปฏิบัติในการราดสารเร่งการออกผลผลิตนอกฤดูกาลของลำไย


คือ เกษตรกรต้องบำรุงต้นด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ให้ต้นสมบูรณ์ และสังเกตช่วงของการออกใบอ่อนของต้นลำไย ในครั้งที่ 2 คือการจะราดสารได้จะต้องมีการออกใบอ่อนและเริ่มเป็นใบแก่ในรอบที่ 2 ของการออกใบอ่อน แล้วจึงจะราดสารเร่งได้และประสบผลสำเร็จ ที่สำคัญย้ำว่าต้องอยู่ในเงื่อนไขที่อายุของต้นลำไยจะต้องมีอายุ 4 ปีขึ้นไป

 

เน้นช่วงเวลาของการราดสารเร่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะเกิดผลในการบังคับการออกลูกที่ไม่ตรงกับช่วงฤดูกาลของผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดตามปกติ เพียงเท่านี้ เกษตรกรสวนลำไยก็จะมีผลผลิตลำไยส่งออกเพื่อจำหน่ายในช่วงนอกฤดูกาลปกติและได้ราคาจำหน่ายที่สูง สมใจปรารถนาอย่างแน่นอน