ระยองเปิดถกกากอุตสาหกรรม สร้างวินัย-ควบคุมผลกระทบ เตรียมความพร้อมสู่ “อีอีซี”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการบริหารจัดการด้านกากของเสียอุตสาหกรรม “ถูกต้อง มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมสู่ EEC” โดยจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดขึ้นที่ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชน เข้าร่วมสัมมนากว่า 500 คน

นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวรายงานว่า การจัดการสัมมนาการบริหารจัดการด้านกากของเสียอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้อนุมัติเงินจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) วงเงิน 472,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงานที่เข้าสู่ระบบและโรงงานที่ยังไม่เข้าระบบ รวมถึงการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงงานผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง จนถึงผู้รับบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ตามแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสริมสร้างกระบวนความคิด มีวินัยในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้าน นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า ถ้าเรายังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม จัดการเรื่องกากของเสียอุตสาหกรรมก็จะถูกตั้งกำแพงภาษีกีดกัน ถ้าไม่ผ่านขบวนการที่มีการควบคุมและการตรวจสอบ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นระดับผู้ปฏิบัติการมีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบการจัดการกากของเสียในสถานประกอบการ โดยรวมถึงกลุ่มตัวแทนพี่น้องประชาชน อาสาสมัครสิ่งแวดล้อมที่อาสาสมัครเข้ามาดูแลทั้งภาคประชาชน ภาคประกอบการและภาครัฐเราต้องร่วมกันบริหารจัดการสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นปกติธรรมชาติ ในขบวนการผลิตที่จะต้องมีกากของเสียตามมาจากสิ่งที่เป็นประโยชน์เรานำไปทำผลิตภัณฑ์หมดแล้ว เป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องบริหารจัดการให้อยู่ในการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน