วธ.แพร่ เปิดตลาดวิถีธรรมนำสุขภาพ ชิม-ช็อปเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิม-ช็อปเที่ยวแหล่งวัฒนธรรม-ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต สร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคงยั่งยืน มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างคนในชุมชนกับนักท่องเที่ยว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้เตรียมจัดกิจกรรมตลาดวิถีสุขภาพชุมชนขึ้น ใช้ชื่อว่า “ตลาดวิถีธรรมนำสุขภาพ วิถีคนปีขาล” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 รวม 10 ครั้ง ที่วัดธรรมเมือง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยจะไปสิ้นสุดการจัดโครงการวันเสาร์ที่ 22 กันยายน

ภายในงานตลาดวิถีธรรมนำสุขภาพ วิถีคนปีขาล ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของประชาชนจากชุมชน ตำบลช่อแฮ และตำบลป่าแดง ทั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม จะหยุดการจัดกิจกรรม 1 วัน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ ร่วมเที่ยวชม “ตลาดวิถีธรรมนำสุขภาพ วิถีคนปีขาล” สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทร. (054) 625-496

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด