กสทช.ติวเข้มวิทยุชุมชนโคราช-ชัยภูมิ ห้ามโฆษณาอาหารยาเกินจริง

นครราชสีมานายอัศวิน มุงคุณคำขาว ผอ.สนง.คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ภาค 2 พร้อม นายมงคล ฉัตรเวทิน ผอ.กสทช. เขต 23 นครราชสีมา ร่วมจัดประชุมโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล อ.เมือง โดยมีผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทวิทยุชุมชนสาธารณะและธุรกิจ รวม 150 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ รับฟังการชี้แจงนโยบายการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตทดลองสถานีวิทยุชุมชนพร้อมให้ความรู้และทำความเข้าใจการโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นการลดปัญหาการออกอากาศรายการหรือโฆษณาที่ฝ่าฝืนข้อกฎหมาย

นายอัศวิน กล่าวว่า ช่องทางการสื่อสารโดยวิทยุชุมชนถือเป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและมากที่สุด รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ห้ามเกินความเป็นจริง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ยกกรณีการจับเมจิคสกิน และสินค้าที่ตลาดใหม่ดอนเมือง เป็นโมเดล รวมทั้งภัยความมั่นคง

ขอให้ทุกสถานีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงกับ กสทช. ทั้งลิงก์สัญญาณรายการของคสช. และต้องไม่มีเนื้อหา ขัดแย้ง บิดเบือนและสร้างความสับสน รวมทั้งมิให้โฆษณาหลอกหลวงหรือกระทำให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หากฝ่าฝืนมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ มีอัตรา  ลงโทษตั้งแต่สั่งระงับการออกอากาศพร้อมโทษปรับตั้งแต่ 5 หมื่นบาท แต่ ไม่เกิน 5 แสนบาท หากฝ่าฝืนถูกปรับวันละ 1 แสนบาท และพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด