กรมชลฯ เผย สถานการณ์อุทกภัย พิจิตร-กาญจน์-นครสวรรค์ ยังท่วมขังบางจุด ยโสธรที่เกษตรยังมีจมน้ำ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน สรุปสถานการณ์อุทกภัย จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วง วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

-จังหวัดพิษณุโลก ในเขต อ.นครไทย น้ำล้นตลิ่งลำน้ำคาน ท่วมถนนสายบ้านป่าควาย-ห้วยเฮี้ย ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
-จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขต อำเภอเสลภูมิ น้ำล้นตลิ่งลำน้ำยัง และมีการกัดเซาะพนังกั้นน้ำขาด ปัจจุบันปิดจุดขาดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่น้ำท่วม 21,950 ไร่ ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
-จังหวัดยโสธร อำเภอป่าติ้ว น้ำล้นตลิ่งในลำสาขาของลำเซบาย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 2,800 ไร่ ปัจจุบัน น้ำในลำเซบายลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรอยู่
-จังหวัดนครพนม มีน้ำไหลบ่าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อ. เมือง และ อ.โพนสวรรค์
ในเขต อ.เมือง ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
ในเขต อ. โพนสวรรค์ มีน้ำท่วมเส้นทางสัญจรประมาณสูงประมาณ 1 เมตรยาว 600 เมตร ปัจจุบัน ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
-จังหวัดบึงกาฬ แมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ. เมือง อ. เซกา และ อ. บุ่งคล้า ท่วมพื้นที่การเกษตร ชุมชน และเส้นทางสัญจร ทั้งนี้น้ำที่ท่วมในเขต อ.เมือง จะระบายลงสู่ลำห้วยบังบาด และลงแม่น้ำโขง ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
-จังหวัดเลย มีน้ำท่วมในพื้นที่ อ. ด่านซ้าย น้ำจากลำห้วยหมัน ไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจร ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 0.50 ม. คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วัน
– จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ชุมชน ในเขต อ. สังขละ ระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุด
– จังหวัดพิจิตร มีสถานการณ์น้ำหลาก ในเขต อ.ทับคล้อ ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว แต่อาจมีน้ำท่วมขังในบางจุด
– จังหวัดนครสวรรค์ ในเขต อ. ไพศาลี น้ำล้นสปิลเวย์ จากอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 80 ไร่ แต่ระดับน้ำลดลงแล้ว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำจากภาวะฝนตกในระยะนี้อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์