น้ำโขง ที่หนองคาย ขึ้นฉับพลัน วันเดียว 1.69 เมตร ทะลุ 8 เมตรแล้ว

ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย เริ่มสูงขึ้นฉับพลัน และไหลเชี่ยว วันเดียวขึ้นถึง 169 ซม. เหตุเกิดจากฝนตกพื้นที่ตอนบนที่ใน สปป.ลาว ติดต่อกันหลายวัน โป๊ะ แพ เสริมความมั่นคงแข็งแรง และเฝ้าระวังปรับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้น ส่วนการสัญจรทางเรือก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ คาดพรุ่งนี้เพิ่มสูงขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 2 เมตร เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้สูงขึ้น 2.15 เมตร ที่จะไหลมาถึงจังหวัดหนองคายภายใน 20 ชั่วโมง

ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย วันนี้ (23 ก.ค. 61) มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันและไหลเชี่ยว เนื่องจากมวลน้ำจากตอนบน ที่เกิดจากฝนที่ตกต่อเนื่องกันหลายวันในพื้นที่ตอนบนของไทยและใน สปป.ลาว ล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อ.เมือง จ.หนองคาย อยู่ที่ระดับ 8.30 เมตร เพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง 169 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 3.90 เมตร ระดับน้ำโขง 2 วัน รวมกันเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.12 เมตร คาดพรุ่งนี้สูงขึ้นอีกเกินกว่า 2 เมตร เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนบน คือที่เชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้มีระดับสูงขึ้นถึง 2.15 เมตร เช่นกัน ที่จะไหลมาถึงจังหวัดหนองคายภายใน 20 ชั่วโมง

จากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ แพ โป๊ะ ถูกระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วดันจนเอียง โดยเฉพาะโป๊ะแพสำหรับขนสินค้าลงเรือส่งข้ามไปยัง สปป.ลาว ที่ท่าเรือหายโศก ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย คนงานต้องช่วยกันปรับโป๊ะแพให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลัน เช่นเดียวกับ เจ้าของโป๊ะแพที่อยู่ริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ต้องตรวจสอบและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแพ รวมไปถึงเชือกหรือสลิงที่ผูกยึดไว้กับฝั่ง อีกทั้งยังต้องคอยเฝ้าระวัง ปรับระดับโป๊ะแพให้มีความเหมาะสมกับระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ระดับน้ำโขงที่เพิ่มขึ้นและไหลเชี่ยว ยังได้ส่งผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือในแม่น้ำโขง ที่ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น คอยหลบเศษไม้ที่ขนไม้ขนาดใหญ่ที่ลอยมากับน้ำ นอกจากนี้ ยังต้องใช้คนขับเรือที่มีความชำนาญ ยังต้องหาวิธีการที่จะทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือหายโศกในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ขนส่งสินค้าจากฝั่งไทยไปฝั่ง สปป.ลาว ก็ต้องลดปริมาณในการขนให้น้อยลงจากปกติ และแยกเรือที่ใช้ในการขนสินค้าและขนส่งผู้โดยสารออกจากกัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์