มหาสารคามเตือนชาวนาริมน้ำชี 4 อำเภอ เร่งเก็บเกี่ยวก่อนเขื่อนอุบลรัตน์ปล่อยน้ำวันพรุ่งนี้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องเกษตรกรที่มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำชีใน 4 อำเภอ คือ อ.เชียงยืน โกสุมพิสัย กันทรวิชัย  และอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในแปลงนา เนื่องจากทางเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ได้ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร  เป็น 21 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยจะเริ่มระบายน้ำลงสู่ลุ่มแม่น้ำชีในห้วงวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมตลิ่งแม่น้ำชี  ในเขตจังหวัดมหาสารคาม

จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกรให้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้  เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะอำเภอเมืองมหาสารคาม  เขตตำบลท่าสองคอน  เกิ้ง ลาดพัฒนา  ท่าตูม  และตำบลห้วยแอ่ง  อำเภอโกสุมพิสัย  ต.หนองบอน  ยางท่าแจ้ง  หัวขวาง  แห่ใต้  เลิงใต้  โพนงาม  หนองบัว  และตำบลแก้งแก  อำเภอกันทรวิชัย  ได้แก่  ตำบลเขวาใหญ่  ขามเรียง ท่าขอนยาง  ขามเฒ่าพัฒนา  มะค่าและตำบลกุดไส้จ่อ  อำเภอเชียงยืน  ได้แก่ตำบลเหล่าบัวบาน

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นในพื้นที่  ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันที  พร้อมรีบแจ้งทางจังหวัดให้ทราบ  เพื่อทางแนวทางการช่วยเหลือต่อไป