กาฬสินธุ์ลงแขกเกี่ยวข้าวสามัคคีนาแปลงใหญ่ข้าวเขาวงกว่า 3 พันไร่ – ฟื้นฟูภูมิปัญญาทำนาดั้งเดิม

ชาวนาตำบลหนองผือ  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ข้าวเขาวงพื้นที่ 3,119 ไร่สมาชิก 228 ราย พร้อมฟื้นภูมิปัญญาทำนาแบบผู้ไทยดั้งเดิมหวังสืบสานต่อถึงรุ่นลูกหลาน โดยเฉพาะขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงพลับพลึง  การตากข้าวและโฮมลานหรืออบที่จะเพิ่มคุณภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่แปลงนานายนิยม  เหลือผล  พื้นที่ 5 ไร่ บ้านม่วงหวาน  ต.หนองผือ  อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์  นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร นายอำเภอเขาวง เป็นประธานในการลงแขกสามัคคีเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่อำเภอเขาวง โดยมีนายธงชัย คำมูลศรี  เกษตรอำเภอเขาวง นายอดิศักดิ์  วรบุตร หน.กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.กาฬสินธุ์ ร.อ.สุรพรร  ฮุมเปือย และกำลังเจ้าหน้าที่ทหารร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว  พร้อมนายประสาท  พิมเภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ  อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ นำสมาชิกร่วมกิจกรรมลงแขกแบบเรียบง่าย  พอเพียงตามแนวพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายธงชัย  มูลคำศรี  เกษตรอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ในพื้นที่อำเภอเขาวงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการต่อยอดพัฒนาวิถีการทำนาต่อไปเรื่อย ๆ ในทุกปี โดยปีนี้ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชาวนาในตำบลหนองผือที่เป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ 228 ราย มีนาข้าวกว่า 3,119  ไร่ แบ่งเป็นข้าวเหนียว กข6 ประมาณ 1,700 ไร่ โดยกำหนดเป็นการปลูกข้าวตามการขึ้นทะเบียน GI ส่วนที่เหลือประมาณ 1,400 ไร่นั้นเป็นข้าวหอมมะลิ 105  โดยมีอัตราเฉลี่ยผลผลิตที่ 400-420 กิโลกรัมต่อไร่  เป็นการทำนาแบบเกษตรปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยคอก  โดยข้าวที่ได้จะมีทั้งส่วนที่นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท  การนำเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมหุ้นของกลุ่มนาแปลงใหญ่  การสีเป็นข้าวสารจำหน่าย  และเหลือเก็บไว้กินตลอดทั้งปี โดยข้าวนาแปลงใหญ่ยังไม่มีการจำหน่ายให้กับนายทุนหรือโรงสีเพราะยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวผู้ไทย

นายประสาท  พิมเภา  ผู้ใหญ่บ้านหนองผือ  หมู่ที่ 1 ในฐานประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่  อำเภอเขาวง  ระบุว่า สมาชิกแปลงใหญ่ 228 ราย ได้ร่วมกันปลูกข้าวและเข้าร่วมกลุ่มกันโดยแปลงนาทั้งหมดเป็นข้าวพันธุ์ดีระดับต้น ๆ ของประเทศ  อย่างข้าวเหนียวเขาวงที่ใช้พันธุ์ข้าว กข 6  จดสิทธิบัตรเป็นข้าวGI ส่วนข้าวหอมมะลิก็เป็นข้าวชนะเลิศจากการประกวดข้าวระดับประเทศมาหลายสมัย  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าวให้ดียิ่งขึ้นอีก  โดยการรวมกลุ่มทำนาแปลงใหญ่ช่วยลดต้นทุนการทำนาลงอย่างมากตั้งแต่การเริ่มหว่านกล้าข้าว  การปักดำ  การเกี่ยวข้าว และขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการนวดข้าว การตีข้าวซึ่งจะยึดถือวัฒนธรรมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาใช้  รวมถึงใช้แรงงานคนไม่ใช้สารเคมีเป็นนาข้าวปลอดภัย   ด้วยการส่งเสริมจากภาครัฐทั้งเกษตรอำเภอ  และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.กาฬสินธุ์ และพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับชาวนาทำให้กลุ่มนาแปลงใหญ่ของ อ.เขาวงมีเครือข่ายครอบคลุมทั้งตำบลมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพข้าวก็เพิ่มขึ้น

“กลุ่มนาแปลงใหญ่มีการลงแขกช่วยดำนา ช่วยเกี่ยวข้าว ช่วยลดต้นทุนการทำงานจากการจ้างแรงงานลงได้มาก  โดยได้ลงแขกตั้งแต่เริ่มหว่าน ปักดำ จนถึงการเกี่ยวข้าวโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในการเกี่ยวเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. จนวันนี้เป็นจุดสุดท้าย โดยข้าวเขาวงจะเก็บเกี่ยวในช่วงที่ข้าวเป็นพลับพลึง  ที่จะเกี่ยวแล้วจะตากรวงข้าวเอาไว้ 3 แดด ก่อนจะมัดข้าวและเก็บขึ้นจากนา  โดยปีนี้จะพิเศษกว่าทุก ๆ ปีเพราะกลุ่มนาแปลงใหญ่จะย้อนวิธีการทำนาแบบดั้งเดิมตามวิถีของผู้ไทยด้วยขั้นตอนโฮมลาน หรือการอบ เป็นเวลา 15 วัน ก่อนจะนวดและตีข้าวจากแรงงานคนทั้งหมด  เมื่อได้ข้าวเปลือกแล้วก็จะเก็บขึ้นยุ้งฉาง  ที่จะแยกออกเป็นแปลงนาเมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงนาส่งข้าวประกวด และข้าวสารที่จะจำหน่ายสู่บริโภคสำหรับคนที่ต้องการข้าวเขาวงแท้ ๆ จากท้องทุ่งจริง ๆ” นายประสาท กล่าว

สำหรับ ต.หนองผือ  อ.เขาวง  จ.กาฬสินธุ์  ถือเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้งในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพทั้งข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว  กข.6  รวมถึงข้าวสารคุณภาพโดยเฉพาะข้าวเหนียวเขาวง  ซึ่งเป็นข้าวยอดนิยมขึ้นทะเบียนGI  ส่วนข้าวหอมมะลิมีดีกรีเป็นแชมป์จากการประกวดข้าวระดับประเทศปี 2558/59และกวาดรางวัลมากทุกรายการ ทำให้ข้าวจ้าวและข้าวเหนียวเขาวงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c4 %e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c6-768x512 %e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%ac%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c2-768x512