เมืองเลย มอบ โค-กระบือ ให้เกษตรกร ถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้ทำพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มอบโค-กระบือ ให้เกษตรกรอำเภอเชียงคาน จำนวน 120 ตัว เป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยพื้นที่จังหวัดเลย มีการดำเนินการโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีการดำเนินงานโครงการ ธคก. รวม 9 อำเภอ มีโค จำนวน 569 ตัว กระบือ จำนวน 224 ตัว รวมโค-กระบือ 793 ตัว ตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ประเภทยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต กำหนดว่า เมื่อลูกกระบือตัวแรก มีอายุครบ 18 เดือน ให้นำลูกกระบือคืนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ส่วนลูกกระบือตัวต่อไป เมื่อสัญญายืมครบ 5 ปี แม่กระบือและลูกกระบือ ตัวที่เกิดต่อไปตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม แต่ถ้าหากเกษตรกรยืมกระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครบ 3 ปีแล้ว ไม่มีลูกกระบือต้องส่งคืนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จะนำแม่กระบือคืน เพื่อให้บริการเกษตรกรรายอื่น

และในการทำพิธีมอบโค-กระบือ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561