รมว.พลังงาน สปป.ลาว แถลงเหตุเขื่อนแตก ชี้ ‘การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน’

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม สำนักข่าวเอบีซีลาว รายงานว่า นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ แถลงถึงสาเหตุที่ทำให้เขื่อนเซเปียน เซน้ำน้อยแตก เบื้องต้นมาจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนสาเหตุอย่างละเอียดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญา

นายคำมะนี กล่าวว่า ภารกิจของรัฐบาล ผู้พัฒนาโครงการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเอาใจใส่การฟื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทีได้รับผลกระทบซึ่งภารกิจนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะสั้น ต้องให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้เคราะห์ร้ายจากเหตุการณ์น้ำท่วม ส่วนระยะยาวต้องฟื้นฟูหมู่บ้าน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้ประชาชนได้มีพื้นที่ดำรงชีวิต

ด้าน นายไชปะเสิด พมสุขา หัวหน้ากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และบ่อแร่ กล่าวว่า ยังเป็นการเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงรายละเอียดการชดเชยค่าเสียหายในตอนนี้ โดยจะต้องพิจารณาถึงสาเหตุและความเสียหายที่เกิดจากเขื่อนก่อน ภายใต้ข้อตกลงการสัมปทานซึ่งมีรายละเอียดหลายอย่างเพื่อจะทราบว่าบริษัทต้องรับผิดชอบมากเพียงใด