อุตฯ หนุน 2 พัน รง. เพิ่มมูลค่าข้าว สนองนโยบาย ‘บิ๊กตู่’ ช่วยชาวนา

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแผนการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้า ว่า กระทรวงจะเน้นส่งเสริมให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ และกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบนำข้าวมาแปรรูป ปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศ 2,102 โรงงาน (รง.) เพิ่มปริมาณความต้องการข้าวและช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วย โดยแผนการส่งเสริมนั้นจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดทำให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบข้าวให้มากขึ้น และเป็นส่วนในการช่วยเหลือชาวนาระยะยาว ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาให้หลุดพ้นความยากจนภายใน 5 ปี

นางอรรชกา กล่าวว่า สำหรับข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) พบว่า ปัจจุบันมีผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรม 2,102 ราย สั่งซื้อข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการทำอาหารจากแป้ง 1,338 ราย โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับแป้งข้าวเจ้าสำหรับทำขนม 11 ราย และโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ 753 ราย

นางอรรชกา กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจช่วยชาวนาไทยขายข้าว โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงในการบริโภคภายในโรงงาน สนับสนุนให้พนักงานได้ซื้อข้าว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนอกและในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศสั่งซื้อ (ออเดอร์) ข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือสหกรณ์การเกษตรแล้ว ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2559 รวม 952 ตัน แบ่งเป็นโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม 167 โรงงาน จาก 30 จังหวัด ส่งคำสั่งซื้อข้าว 807 ตัน โดยในจำนวนนี้ทยอยส่งมอบไปยังโรงงานแล้ว 154.1 ตัน คิดเป็นเงินประมาณ 3.45 ล้านบาท และออเดอร์จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจากการรายงานตัวเลขของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ล่าสุด อยู่ที่ 145 ตัน ซึ่ง กนอ. ตั้งเป้าหมายรับซื้อข้าวให้ได้อย่างน้อย 5,000 ตัน คิดเป็นปริมาณข้าวที่โรงงานในนิคมรับซื้อแห่งละประมาณ 1 ตัน

“คาดภายในสัปดาห์นี้จะมีคำสั่งซื้อข้าวรวม 3,000 ตัน จากในนิคม 2,000 ตัน และนอกนิคม 1,000 ตัน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์หน้า จึงคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถช่วยระบายข้าวในระยะสั้นไปจนถึงสิ้นปีนี้ได้ ประมาณ 7,000-8,000 ตัน และจะทยอยส่งมอบในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560” นางอรรชกา กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน