น้ำแร่ธรรมชาติ “เพชรสุวรรณ” ยอดคุณภาพน้ำดื่ม รสชาติดุจน้ำบ่อทรายจากหาดลำน้ำปิง

นานนับหลายศตวรรษในประเทศไทยโบราณ คนสมัยนั้นมีวัฒนธรรมการบริโภคน้ำดื่มที่มาจากแหล่งธรรมชาติ ที่ปราศจากสิ่งเจือปน สะอาด ปลอดภัย ที่มีกำเนิดมาจากห้วย หนอง คลอง บึง จนถึงแม่น้ำ นอกจากนำมาใช้บริโภคแล้ว ยังมีประโยชน์มาใช้ในการรดน้ำ ทำความสะอาด ปรุงอาหาร ชำระร่างกาย ล้างสิ่งสกปรกทุกสิ่งสรรพจากน้ำได้อย่างเสรี และไม่จำกัดบริเวณการใช้น้ำแต่ประการใดเลย ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติยังมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่มากมายทั้งพืชและสัตว์ในน้ำ ที่นำมาปรุงเป็นอาหารได้อย่างดีเลิศ อาทิ กุ้ง ปลา ผักบุ้ง ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

จวบจนในเวลาไม่ถึงศตวรรษ มนุษย์จะทำลายหรือความเจริญก้าวหน้าที่ทำให้แหล่งน้ำที่กล่าวมาเริ่มหดหาย ขาดแคลน และไม่สะอาดเหมือนเก่า เกิดมีน้ำเสีย น้ำไม่บริสุทธิ์เหมือนเก่าแล้ว และไม่ปลอดภัย

ผู้คนต่างหันมาดื่มน้ำจากการทำขึ้นจากมนุษย์ อาทิ น้ำประปา เครื่องกรองน้ำ การริเริ่มจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์ให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภคอีกระดับหนึ่ง ที่คนโบราณรุ่นเก่าคาดไม่ถึง ที่ “น้ำ” มาเป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตที่ต้องชำระด้วยเงินมาบริโภค แล้วในการครองชีวิตที่จะขาดไปไม่ได้ต่อไป เป็นสิ่งจำเป็นโดยปริยาย

พร้อมบริการส่ง

 น้ำซึมบ่อทราย จากหาดทรายลุ่มแม่น้ำปิง

แหล่งน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ในอดีตของชุมชนริมน้ำ

ผู้เขียนเป็นชาวอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ลืมตาดูโลกก็เห็นแม่น้ำปิงไหลผ่านหลังบ้านที่ไม่ไกล

เพียงไม่ถึงร้อยเมตร มีคลองที่ไหลบ่าจากในดงป่าเขาไหลมาบรรจบเชื่อมกับลำน้ำปิง ที่ทอดยาวมาจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ต้นกำเนิด ผ่านมาหลายจังหวัดจนไปสิ้นสุดที่นครสวรรค์ กลายเป็นแหล่งนัดพบจากแม่น้ำหลายสาย ปิง วัง ยม น่าน กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ต้นกำเนิดไปถึงกรุงเทพฯ ไหลผ่านหลายจังหวัด

กล่าวกันว่า แม่น้ำหลายสายดังกล่าวชุบชีวิตคนในจังหวัด นอกจากใช้ดื่ม ใช้ทำการเกษตร แหล่งหาปลาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยังใช้เป็นพาหนะทางเรือเพื่อการเดินทางไปมาในสมัยที่ถนนยังไม่พัฒนาใช้เรือแทน ก่อนที่สิ้นยุคเมื่อถนนหนทางถูกสร้างมาพัฒนาจนก้าวหน้า

วิถีชุมชนคนอาศัยใกล้แม่น้ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตจนอาจจะเป็นปกติธรรมดากันไป ถ้าหากฤดูน้ำหลากจะมีวิธีป้องกันน้ำท่วม แม่น้ำปิงไหล่บ่าอย่างน่ากลัว เรือลากแพซุงไม้สักเป็นท่อนเพื่อนำไปส่งที่สุดปลายทางนครสวรรค์ ถึงกรุงเทพฯ จนแพยาวนับเป็นกิโลเมตร และพักค้างคืนกลางแม่น้ำ ที่จอดท้าทายวัยเด็กอย่างพวกเราต้องว่ายน้ำไปวิ่งเล่นบนท่อนซุง ชีวิตในวัยเด็กต้องว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ อายุ 6-7 ขวบ ส่วนลำคลองน้ำท่วมหลากไหลจนล้นป่าเรียกว่าน้ำป่า มีปลาชุกชุมมากับกระแสน้ำ ตามด้วยลูกมะกอกน้ำลอยมากับกระแสน้ำลำคลอง ต้องว่ายน้ำแข่งกับเพื่อนๆ เพื่อช่วงชิงลูกมะกอกที่ลอยมาอย่างท้าทาย

น้ำแร่ดีอย่างไร

ช่วงฤดูแล้งตามธรรมชาติ หาดทรายจะโผล่ขึ้นเป็นที่แสวงผลประโยชน์จากน้ำดื่มบ่อทรายใสสะอาด เมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าแล้ง ปริมาณน้ำลดลงเกือบแห้งขอด แต่ไม่ขาดแคลนน้ำ เห็นหาดทรายทอดยาวนับเป็นกิโลเมตรใกล้ริมตลิ่งจรดกลางน้ำเลยทีเดียว

หาดทรายเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนยามเย็น เล่นกีฬาหลายประเภท ลำคลองมีปลาชุกชุมหลายชนิด ตัวใหญ่ขายได้ราคา ทั้งวัยรุ่น วัยชรา อาศัยริมน้ำ ตกเย็นมาพักผ่อนออกกำลังกาย แต่อีกส่วนของหาดริมแม่น้ำยังใช้ประโยชน์จากหาดทรายที่มีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ กับเพาะเลี้ยงถั่วงอก ที่ทำแบบง่ายๆ แต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และขายได้ การเพาะถั่วงอก หรือถั่วเขียว ที่ชาวชุมชนต่างขุดบ่อบนหาดทราย กว้าง ลึก ไม่ให้ถึงน้ำ แล้วใช้ถั่วเขียวเพาะค้างคืนเดียวจากบ้านมาโรยลงบ่อทรายไม่ให้โดนน้ำ แล้วกลบด้วยทรายบางๆ เพียง 3 วันก็เปิดออกโดยมีกิ่งไม้ปิดบริเวณปากหลุมทราย ถั่วงอกก็จะเติบโต ขุดไปล้างน้ำไปบริโภคหรือขายได้

ส่วนบ่อน้ำทรายเพื่อบริโภคเท่านั้น คนอาศัยริมน้ำจะขุดบ่อน้ำบนหาดทรายลึกไม่มาก เพียงพอให้น้ำมันซึมออกมาตลอด ก่อนใช้น้ำในบ่อต้องใช้ขันหรือถังน้ำวิดน้ำออกก่อนครั้งแรก เอาน้ำสกปรกทิ้ง หลังจากนั้นน้ำใต้ทรายจะค่อยๆ ซึมออกมาจะไม่ขุ่นและใสสะอาด น้ำซึมที่ออกมานั้นผ่านกระบวนการการกรองจากหิน กรวด ทราย หลายชั้นจนดูใสดี แล้วตักใส่ถังนำไปใส่โอ่งที่บ้าน

ขั้นตอนสะอาด

หลังจากนั้นวิธีการต่อไป ใช้สารส้มแกว่งในน้ำที่อยู่ในโอ่งเพื่อสะอาดของน้ำหมุนเวียน จนกระทั่งปล่อยทิ้งไว้ 2-3 วัน น้ำจากบ่อทรายที่อยู่ในโอ่งจะเริ่มตกตะกอนจากการกรองน้ำมาจากกระบวนหิน กรวด ทราย มาแล้ว ผงหรือตะกอนจะเริ่มตกลงนอนก้นโอ่งจนทำให้น้ำในโอ่งใสแจ๋ว แล้วนำขันมาตักดื่ม เย็น น้ำจะมีรสชาติหวาน สะอาดบริสุทธิ์ ผิดกับน้ำจากแหล่งอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกัน

คนริมน้ำถึงไม่นิยมชอบน้ำดื่มชนิดอื่นๆ มันอร่อยต่างกัน

แบรนด์น้ำดื่ม “โพลาริส” จุดประกายน้ำดื่มคนไทยในกรุงเทพฯ เมื่อ 50 ปี หันมาดื่มน้ำสะอาด คนชนบทที่มาจากริมน้ำอย่างผู้เขียน มาอาศัยกรุงเทพฯ บางครั้งบางคราวสมัยก่อน แต่เมื่อได้ดื่มน้ำประปาในกรุงเทพฯ ยิ่งกว่ากินยาขม

ต้องใช้น้ำประปาใส่โอ่งเก็บไว้ รอให้คลอรีนระเหยให้หมดไป จนถึงบางครั้งกลับไปบ้านหาน้ำบ่อทรายในโอ่งใส่แกลลอนมาดื่มในกรุงเทพฯ เพราะรสชาติมันต่างกัน เหม็นกลิ่นคลอรีนด้วย

ในออฟฟิศภาคเอกชนจะมีน้ำโพลาริสใส่ถังใหญ่แช่เย็นตั้งไว้ให้พนักงานหรือลูกค้าไว้ดื่ม สะอาด ปลอดภัย หากมาเทียบกับน้ำซึมบ่อทรายบ้านผู้เขียน รสชาติต่างกัน

สุดยอดน้ำดื่ม

นานๆ กลับบ้านครั้ง ตั้งแต่ในอดีตนึกถึงน้ำบ่อทรายในโอ่ง แม้ว่าขณะนั้นหลังปี 2505 มีนโยบายสร้างเขื่อนภูมิพล หรือเขื่อนยันฮี ที่จังหวัดตาก นานหลายปี ความเจริญของอำเภอได้พัฒนามีน้ำประปาเกิดขึ้นมาบริการตามบ้าน แต่น้ำดื่มจากประปายังมีรสชาติไม่ต่างกับน้ำซึมจากบ่อทรายกลางหาด เป็นไปได้อย่างไร…ที่แท้ หัวสูบน้ำประปาที่ตั้งไว้ริมแม่น้ำเขาใช้หัวสูบน้ำเจาะลงไปในหาดทราย และลึก เพื่อให้หัวสูบดูดกรองน้ำใต้บ่อทราย นำไปขึ้นแท็งก์น้ำ แล้วให้ไหลส่งท่อน้ำประปาไปตามบ้าน ใครได้รับน้ำเปิดลงไหลเข้าโอ่ง 3-4 วัน ให้น้ำตกตะกอน แล้วจะมีน้ำใสผุดขึ้นมาเหนือตะกอน ดื่มแล้วไม่ต่างกัน

ความโชคดีนักดื่มน้ำบ่อทรายจากลำน้ำปิง

มาพบน้ำแร่ธรรมชาติ ชื่อ เพชรสุวรรณ โดยบังเอิญ

จวบจนกระทั่งสิบปีที่ผ่านมา มีพรรคพวกเอาขวดน้ำดื่มมาให้ทดลองดื่มดู อ่านที่ฉลากขวดว่า น้ำดื่มแร่จากธรรมชาติ ชื่อ เพชรสุวรรณ ก็ไม่คิดอะไร หลังรับประทานอาหารแล้วเปิดฝาขวดดู พอน้ำไหลผ่านลำคอไปครั้งแรกก็ยังไม่ฉงนสนใจ นึกว่าน้ำดื่มทั่วๆ ไป

พอเข้าไปสัมผัสกับลิ้น ทำให้ย้อนอดีตของคนริมน้ำแม่ปิงทันทีว่า มันช่างคล้ายคลึงกับน้ำดื่มบ่อทรายสมัยยังเป็นเด็ก รสชาติหวานไม่เพี้ยนเหมือนน้ำดื่มทั่วไปที่เคยลองดื่มมาก่อน

ใช่จริงๆ ขวดสองลองต่อ บังเอิญเป็นขวดเล็ก ต้องลองใหม่ดูอีกขวด พิสูจน์ดูใหม่เหมือนขวดแรกไหม คำสบถออกมาว่าน้ำบ่อทรายจริงๆ ด้วย ตั้งแต่นั้นมาน้ำดื่มตราเพชรสุวรรณเป็นแขกประจำบ้านจนถึงวันนี้ ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วล่ะ

รู้จักแหล่งผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ “เพชรสุวรรณ”

ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ที่เรียกหาน้ำดื่มคุณภาพ

ดังได้กล่าวมาแล้ว คนชนบทหรือคนอาศัยริมน้ำ หรือแม่น้ำปิงสมัยก่อน พวกเขามีรสนิยมการดื่มน้ำสะอาด ปลอดภัยจากธรรมชาติ เพื่อให้รสชาติของน้ำเหมือนดังเดิมตามบรรพบุรุษที่ลอกเรียนกันมา หากรสชาติผิดเพี้ยนอย่างที่ผู้เขียนโดนมาแล้ว ย่อมจะปฏิเสธน้ำประปาหรือน้ำจืดทั่วไปที่ใส่ขวดมาขาย โดยไม่คำนึงถึงแหล่งผลิตที่มาแน่นอน อาจมีการปนปลอมน้ำดื่มอย่างที่เคยเป็นข่าวมาแล้ว

แสดงกระบวนผลิต

น้ำแร่เพชรสุวรรณ ได้รับเครื่องหมายอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาแล้ว เป็นเครื่องการันตีที่ผู้บริโภคไว้ใจได้ จึงขอรับประกันความเป็นมาจากแหล่งผลิตน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ เพชรสุวรรณ ยอดน้ำดื่มคุณภาพที่ผู้เขียนผูกพันกับมันนานกว่า 10 ปี

จังหวัดเชียงราย…ดินแดนเหนือสุดในสยาม ผืนแผ่นดินทองที่คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและธาตุอาหารในดินที่เหมาะต่อการทำการเกษตรทั้งพื้นที่ราบและที่สูง เพื่อพลิกฟื้นผืนแผ่นดินทองทำการเกษตรหล่อเลี้ยงชีวิตหมู่มวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งมีชีวิตให้คงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ในนิเวศวิทยา เวียงป่าเป้า…หนึ่งในผืนแผ่นดินทองของจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ ก่อกำเนิดทรัพย์ใต้ดินเปรียบประดุจเพชรน้ำหนึ่ง คงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ดุจธรรมชาติคัดสรร ก่อเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่กลั่นจากน้ำฝนบริสุทธิ์ ผ่านชั้นดินและหินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย บรรจุขวดด้วยระบบปิดอัตโนมัติ คงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ ใส สะอาด ประดุจหนึ่งดื่มน้ำแร่จากธรรมชาติ

“น้ำแร่เพชรสุวรรณ” เพชรน้ำหนึ่งจากผืนแผ่นดินทอง เวียงป่าเป้า

กระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ เพชรสุวรรณ สุดยอดไฮเทค

การค้นพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ เพชรสุวรรณ ที่ก่อกำเนิดจากอำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อมีการปรับปรุงใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ทันสมัยนำมาพัฒนาเครื่องดื่มน้ำแร่จนเป็นที่ยอมรับของกระบวนการผลิตที่ถูกต้องจากนักวิชาการประจำอยู่ในโรงงาน และปรารถนาที่จะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสิ่งดีๆ ที่มนุษย์ต้องการของสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆ

ข้อสรุปน้ำดื่มแร่เพชรสุวรรณ พิสูจน์แล้วผ่านกระบวนการกรองแบบธรรมชาติ ดุจคล้ายน้ำซึมบ่อทรายจากลุ่มแม่น้ำปิงอย่างแท้จริง

ข้อยืนยันของนักดื่มน้ำจืดทั้งหลายที่มีประสบการณ์ดื่มน้ำจากแหล่งธรรมชาติจะผิดแปลกแตกต่างกับน้ำทั่วไปที่ไม่มีสถานะเทียบเท่ารสชาติทั้งกระบวนการผลิตน้ำแร่ธรรมชาติเพชรสุวรรณ สุดยอดไฮเทค

การค้นพบแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเพชรสุวรรณที่ก่อกำเนิดจากอำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อมีการปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทันสมัยนำมาพัฒนาเครื่องดื่มน้ำแร่จนเป็นที่ยอมรับของกระบวนการผลิตที่ถูกต้องจากนักวิชาการประจำอยู่ในโรงงานและปรารถนาที่จะให้ผู้บริโภคมีทางเลือกสิ่งดีๆ ที่มนุษย์ต้องการของสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆ

สนใจสังซื้อน้ำแร่เพชรสุวรรณ ถามได้ที่ (053) 789-052, (087) 730-3640 (โรงงาน) คุณเจน เขตภาคเหนือ (084) 578-7297 ภาคกลางและกรุงเทพฯ คุณหนุ่ม (082) 385-3757