อย่าชักช้า! ชาวนาชัยนาทเร่งเกี่ยวข้าวหลังโรงสีปรับราคารับซื้อขึ้นเป็น 7.7 พัน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในพื้นที่ จ.ชัยนาท หลายรายเร่งทำการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเพื่อส่งขายเข้าโรงสี ที่ในสัปดาห์นี้มีการปรับราคารับซื้อขึ้น ทำให้รถเกี่ยวข้าวแต่ละรายมีชาวนาจองคิวเกี่ยวข้าวเต็มตลอดสัปดาห์ โดยเมื่อตรวจสอบราคารับซื้อข้าวกับโรงสีหลายแห่งพบว่าได้มีการปรับราคารับซื้อขึ้น จากเดิมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรับซื้อที่ตันละ 6,200 บาท ในสัปดาห์นี้ประกาศราคารับซื้อข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นอยู่ที่ 7,700 บาทต่อตัน

เจ้าหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีธนสรรไรซ์ ใน ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ข้าวเปลือกของชาวนาเริ่มมีปริมาณที่ป้อนเข้าโรงสีน้อยลง ทำให้ราคามีการปรับขึ้นตามกลไกตลาด หรือดีมานด์ซัพพลาย ประกอบกับความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวของรัฐบาลเริ่มมีออกมาชัดเจนมากขึ้น ทำให้โรงสีกล้าที่จะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาที่สูงขึ้นได้ ประกอบกับระยะนี้ไม่มีฝนตกลงมาทำให้คุณภาพข้าวอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับซื้อราคาสูงได้ ซึ่งในราคาปัจจุบัน  ถ้าความชื้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกิน 15 เปอร์เซ็นต์ไม่มากนัก ก็จะได้รับเงินค่าข้าวประมาณตันละ 7,200-7,500 บาท ส่วนเรื่องของโครงการรับจำนำยุ้งฉาง คณะกรรมการข้าวของ จ.ชัยนาทกำลังหารือถึงความชัดเจนต่อไปว่าจะกำหนดให้โรงสีในพื้นที่เข้าร่วมด้วยเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่ คาด่าจะได้แนวทางชัดเจนเร็วๆ นี้

ที่มา มติชนออนไลน์