พาณิชย์ จ.พะเยาฮึ่ม พ่อค้าลำไยต้องติดราคาชัดเจน ฝ่าฝืนโดนแน่ ทั้งจำ-ปรับ

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดได้ประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งเตือนให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายลำไยในพื้นที่พะเยาทุกอำเภอรวม 9 อำเภอ และให้ปิดป้ายแสดงราคาในการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร (ลำไย) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ในการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตรปี 2561/62 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับซื้อสินค้าเกษตรเพื่อจำหน่ายปิดป้ายแสดงชื่อและราคารับซื้อสินค้าเกษตร และต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่รับซื้อโดยเขียน-พิมพ์หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ บนแผ่นกระดาษ-แผ่นไม้-แผ่นกระจกหรือวัตถุอื่นๆ ที่แสดงไว้ ณ สถานที่ที่รับซื้อฯ

นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์

นางวนิดากล่าวอีกว่า หลังจากขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการ รวมไปถึงพ่อค้าคนกลางหรือนายทุนที่มารับซื้อลำไยในพื้นที่พะเยา หากว่าผู้ประกอบการรายที่รับซื้อลำไยไม่ให้ความร่วมมือมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ข้อหากักตุนสินค้าหรือปฏิเสธ-ประวิงการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือจงใจกระทำให้ราคาสูงหรือต่ำเกินสมควรความเป็นจริง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี พร้อมปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรการไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล คสช.