น้ำสับปะรดแบรนด์ชาวบ้าน “ไร่ว่าน” ปลื้มยอดจำหน่ายพุ่ง

นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีเทคนิคการ   แปรรูปสับปะรดผลสดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากขายผลผลิตให้โรงงาน พร้อมส่งเสริมเกษตรปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการบริโภค

นายปิติชัย ปลื้มจิตต์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีบ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้รวมกลุ่มชาวบ้านผลิตน้ำสับปะรด “ไร่ว่าน” จำหน่าย โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากนายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบฯ ใช้          งบประมาณตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันน้ำสับปะรด 100% บรรจุแพคทันสมัย มีมาตรฐานการผลิตจากห้องปลอดเชื้อ เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อควบคุมคุณภาพด้านความสะอาด ไม่มีสารกันบูด ตามมาตรฐาน GMP และได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล อย. มาตรฐาน HACCP เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค และแข่งขันกับแบรนด์ดัง โดยมียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และสามารถผลิตได้วันละ 1,000 ชุด

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน