ก้อนผักตบชวาปลูกพืชผัก ไอเดียนักศึกษา วท.นครนายก

เมื่อเร็วๆ นี้ นักเรียน นักศึกษา และครู คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิค (วท.) นครนายก ได้ประดิษฐ์ คิดค้น “ก้อนผักตบชวาปลูกพืชผัก” เพื่อเป็นวัสดุปลูกพืชผักทดแทนดินปลูก ซึ่งมีธาตุอาหารสูง เหมาะสำหรับการใช้ปลูกพืชผักทุกชนิด ก้อนผักตบชวามีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่แคบ วางเรียงต่อกันได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนบนภาชนะต่างๆ

วิธีการทำก้อนผักตบชวา เริ่มจากการเตรียมส่วนผสม ประกอบด้วย ผักตบชวาตากแห้ง และกาวแป้งเปียก โดยนำส่วนผสมมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันจนเป็นเนื้อเดียว นำไปใส่แท่นพิมพ์ที่ออกแบบให้มีรูตรงกลาง เพื่ออัดเป็นก้อน แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง จะได้ก้อนผักตบชวาที่มีลักษณะแห้ง แข็ง และเกาะตัวกันเป็นก้อน ส่วนวิธีการนำไปใช้ ให้นำดินใส่ที่รูตรงกลางก้อนเล็กน้อย หยอดเมล็ดพันธุ์ และรดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นรอให้เมล็ดพันธุ์งอก และเติบโตจนได้ผลผลิต

ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ก้อนผักตบชวาปลูกพืชผัก เป็นผลงานวิจัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      ได้มอบนโยบายให้ วท.นครนายก นำผักตบชวาที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียภายในคลองเปรมประชากร กรุงเทพมหานคร ในโครงการ “จิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีพอเพียง” ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์

โดยทำเป็นกระถางต้นไม้ ซึ่งจะเป็นอาหารพืชผักต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน