นครสวรรค์ ชูเกษตรบำบัดฟื้นฟูจิตเวช

นพ. ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ ร.พ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กล่าวว่า ร.พ.ได้ทำโครงการเกษตรบำบัด มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยหลังพ้นระยะวิกฤต ลดความบกพร่องหรือความ ไร้สมรรถภาพ และพัฒนาผู้ป่วยให้มีทักษะทางสังคมและอาชีพการงาน ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวชุมชนได้อย่างอิสระเช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล เพียง 1 ไร่ ทำเป็นแปลงผักสวนครัวแบบอินทรีย์ ในช่วงแรกนี้จะใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล และปลูกผลไม้ให้รับประทานระหว่างมื้อ

นพ. ธิติพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการเกษตร จะต้องเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการดีขึ้นบ้างแล้ว สามารถควบคุมตนเองได้ มีความพร้อมกลับไปอยู่บ้าน ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยลงไปทำโครงการเกษตร 16 คน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของสหวิชาชีพ โดยโรงพยาบาลสามารถจำหน่ายผู้ป่วยที่อาการหายหรือทุเลากลับบ้านวันละประมาณ 10 คน ภายหลังการฟื้นฟูตามกระบวนการนี้

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด