น้ำโขงอุบลเอ่อท่วม 4 อำเภอ

ที่จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริม   แม่น้ำโขง โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ 9 ตำบล 21 หมู่บ้าน 435 ครัวเรือน ราษฎรเดือดร้อน 1,487 คน ประกอบด้วย อำเภอเขมราฐ น้ำท่วม 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเขมราฐ ตำบลนาแวง ที่อำเภอโพธิ์ไทร น้ำเอ่อล้นท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านในตำบลสำโรง ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร ที่อำเภอโขงเจียม   มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล คือ โขงเจียม ห้วยไผ่ หนองแสงใหญ่ และนาโพธิ์กลาง ราษฎรเดือดร้อนรวม 259 ครัวเรือน และอำเภอนาตาล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 2 ตำบล คือ ตำบลนาตาล ตำบลพะลาน

ด้าน นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ นางยุพาภร วิทูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมประชาชน และตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมจากน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน