เกษตรกรโอด “ปลูกยาง” ใช้เวลา 13 ปี ขาดทุนยับ

พิจิตรนายยลวัตร และ นางประไพร นามโฮง บ้านเลขที่ 409 หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง กล่าวว่า ปลูกยางพาราในพื้นที่ 5 ไร่ เป็นเวลา 13 ปีแล้ว มีรายได้ไม่ถึง 1 หมื่นบาท ขาดทุนย่อยยับ    พอรัฐบาลมีโครงการลดพื้นที่การปลูกยางจึงเข้าโครงการ เนื่องจากทนพิษสภาวะเศรษฐกิจไม่ไหว ราคายางตกต่ำ ลำบากมากหากทำไปต้องอดตาย

ด้าน นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า พิจิตรมีพื้นที่ปลูกยาง 4,579 ไร่ เป็นเกษตรกร 208 ราย แต่มีขึ้นทะเบียนกับทางราชการแค่เพียง 1,801 ไร่ เป็นเกษตรกร 132 ราย อีกทั้งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนด้วยการจะโค่นต้นยางทิ้งแล้วปลูกพืชอย่างอื่น 14 ราย จำนวน 119 ไร่ ซึ่งจะได้รับเงินทุนอุดหนุนไร่ละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน รายละ   10 ไร่ โดยต้นยางต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 25 ปี มีต้นยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 ต้น ต่อไร่

สำหรับเงินสนับสนุนไร่ละ 1 หมื่นบาท แบ่งจ่ายเงิน 2 งวด งวดที่ 1 ไร่ละ 4,000 บาท หลังจากโค่นต้นยางและจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรรายคนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ การโค่นมีหลายรูปแบบทั้งโค่นเป็นผืน หรือโค่นบางส่วน จ่ายงวดที่ 2 ไร่ละ 6,000 บาท เมื่อเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนา

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด