ประมง 22 จังหวัดฮือ-ขู่ยื่นฎีกา ยื่นเงื่อนไข 7 ข้อ-ค้านรบ.ลงสัตยาบันแรงงาน

วันที่ 1 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนชาวประมงใน 22 จังหวัดทั่วประเทศได้ยื่นหนังสือในนามสมาคมประมงแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าฯ โดยชาวประมงมีมติ คัดค้านการกรณีรัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188) พร้อมยื่นเงื่อนไข 7 ข้อ ประกอบด้วย 1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง 2. การซื้อเรือประมงคืนยังไม่ครอบคลุม 3. กฎระเบียบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการประมง 4. เงื่อนไขการออกใบสำคัญรับรองการตรวจจเรือบางข้อไม่เป็นปัจจุบัน 5. ทบทวนพ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ที่มีบทลงโทษรุนแรงเกินไป 6. การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเรือเข้าออกให้แต่ละศูนย์ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน และ 7. ภาระค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ในช่วงเรือจอด ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ที่จังหวัดสงขลา ตัวแทนชาวประมงกว่า 500 คน นำทีมโดย นายพิชัย บูรณวัฒน์ และ นายนิวัฒน์    บิลด้วน รองนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดยื่นข้อเรียกร้องดังกล่าว ผ่าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าฯ สงขลา

นายนิวัฒน์ กล่าวว่า กฎระเบียบต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานออกมาไม่คำนึงถึงวิถีการทำประมง ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อนต่อเนื่องจนเรือประมงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ต้องหยุดทำการประมงหลังเข้ายื่นหนังสือวันนี้แล้วจะรอผลการแก้ไขภายใน 7 วัน หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขจะนำเรือประมงกลับเข้าฝั่ง หยุดทำการประมงพร้อมกัน 22 จังหวัด เพื่อกดดันรัฐบาลและให้เวลาอีก 7 วัน แต่หลังจากนั้นหากยังไม่ชัดเจนก็จำเป็นต้องเคลื่อนไหวแนวทางสุดท้ายคือยื่นเรื่องถวายฎีกา

นายพิชัย กล่าวว่า นอกจากกฎระเบียบที่ไม่คำนึงถึงวิถีชาวประมง เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนไม่ได้บูรณาการร่วมกันทำให้เกิดการเข้าใจผิดพลาดระหว่างผู้ปฏิบัติงาน แต่ส่งผลให้ชาวประมงเป็นผู้รับความผิด การตรวจจับกุมไม่ได้มุ้งเน้นการทำประมงที่ผิดกฎหมาย แต่กลับเน้นตรวจตราการจดบันทึกเอกสาร เช่น แบบบันทึก เวลาพักงาน สัญญาจ้างแรงงาน เอกสารการจ่ายค่าจ้าง ซึ่งมีอัตราโทษความผิดที่ร้ายแรง

ที่ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายชิต ศรีกล่ำ รองนายกสมาคมการประมงปัตตานี พร้อมผู้ประกอบการเรือประมง นายจ้าง และลูกเรือประมงกว่า 300 คน รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือผ่าน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี โดยระบุว่าหากไม่ได้รับการแก้ไขชาวประมงทั่วประเทศจะนัดหยุดเรือประมงวันที่ 8 สิงหาคม

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด