ค้าภายใน จับมือ กระทรวงเกษตรฯ หาช่องทางจำหน่ายลำไยผ่านไปรษณีย์ หวังช่วยผู้ปลูกลำไยมีช่องทางระบายสินค้า

ค้าภายใน จับมือ กระทรวงเกษตรฯ หาช่องทางการจำหน่ายลำไย ผ่านไปรษณีย์ไทย หวังที่จะช่วยผู้ปลูกลำไยมีช่องทางระบายสินค้า พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันซื้อ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร อีกทั้ง จะขยายการสั่งซื้อไปยังผลไม้ชนิดอื่นด้วย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายลำไยให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยระบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยการกระจายผลผลิตลำไยผ่านทางไปรษณีย์ไทย เพื่อให้ผู้บริโภคในประเทศได้รับประทานลำไยสด รสชาติดี มีคุณภาพ ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาด

ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กรมส่งเสริมการเกษตร จะช่วยแนะนำผลผลิตจากสวนของเกษตรกร ฟาร์มแปลงใหญ่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรจังหวัดต่างๆ, เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ในขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับสหกรณ์และคัดสรรสหกรณ์ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการ ส่วนกรมจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพื่อขยายช่องทางการตลาด ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลผลิตลำไยที่จะส่งตรงถึงมือท่าน มีการคัดเกรดให้เทียบเท่ากับผลผลิตลำไยส่งออก แต่ราคาย่อมเยาเพื่อคนไทย

ขณะที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเลือกเฉพาะผลผลิตจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย และจัดช่องทางการจำหน่ายที่สะดวกมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com) และออฟไลน์ที่ทำการไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์

“การที่คนไทยช่วยสั่งซื้อสินค้าลำไยผ่านไปรษณีย์ไทย จะเป็นการรวมพลังผู้บริโภคไทย เพื่อช่วยเกษตรกรไทยให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตได้เพิ่มขึ้น และสร้างรายได้สู่เกษตรกรไทยและเศรษฐกิจโดยรวม โดยในอนาคตจะขยายไปสู่ผลไม้อื่นๆ ด้วย”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์