ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย เตือน “10 จว.” ดินถล่ม-น้ำป่าหลาก

เมื่อวันที่ 3  สิงหาคม ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประกาศแจ้งเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก โดยระบุว่า ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนดินถล่มของกรมฯ ธรณี และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 10 จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม นี้

บริเวณภาคเหนือ ในพื้นที่ อ.สบเมย, แม่สะเรียง, แม่ลาน้อย จ.แม่ฮองสอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อ.แม่ระมาด, ท่าสองยาง, แม่สอด, อุ้มผาง จ.ตาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อ.เฉลิมพระเกียรติ, ปัว, บ่อเกลือ, ท่าวังผา จ.น่าน บริเวณภาคตะวันออก ในพื้นที่ อ.บ่อไร่, เขาสมิง จ.ตราด อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี บริเวณภาคใต้ ในพื้นที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง จ.กระบี่ และ จ.พังงา

โดยหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตังเกี๋ยและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ในบางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น และพบว่าเกิดรอยแตกบนเขาแล้ว ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว