สหรัฐฯ พัฒนาข้าว 3 สายพันธุ์ใหม่ พาณิชย์ดัน หอมมะลิไทย-ไรซ์เบอร์รี่-ข้าว กข 43 สู้

“ชุติมา” เผย สหรัฐฯ พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ คาด 1 สายพันธุ์ จะลองทำตลาดปลายปีนี้ พาณิชย์ พร้อมรับมือข้าวสายพันธุ์ใหม่ของสหรัฐฯ ยังมั่นใจข้าวหอมมะลิไทยยังคงได้รับความนิยม เตรียมดัน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าว กข 43 เป็นอีกทางเลือก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐฯ พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ 3 สายพันธุ์ และอาจจะเป็นคู่แข่งตลาดข้าวของไทยในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายข้าวในสหรัฐฯ แล้ว ได้รับทราบว่ามีเพียงสายพันธุ์เดียวที่สหรัฐฯ นำมาทดลองตลาด เป็นข้าวพื้นนุ่ม มีกลิ่นหอม แต่ข้าวดังกล่าวยังไม่เป็นที่รู้จักและวางจำหน่ายในตลาดทั่วไป ปลายปี 2561 ซึ่งต้องจับตาดูว่าจะมีผลยังไง ตลาดยอมรับหรือไม่ ซึ่งระยะสั้น ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิของไทย แต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้

“ปัจจุบัน ข้าวหอมมะลิไทย ยังคงเป็นที่ต้องการและนิยมในตลาดสหรัฐฯ แต่มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ข้าวหอมจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับราคาเป็นหลัก แต่ก็ยังมั่นใจว่าผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพมาตรฐานและความโดดเด่นของข้าวหอมมะลิไทย จะยังคงเลือกซื้อข้าวจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของข้าวหอมมะลิไทย และพัฒนาและข้าวหอมและข้าวพื้นนิ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมทั้งจะร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกำหนดแนวทางสร้างการรับรู้และความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมชนิดอื่นๆ จากประเทศคู่แข่ง และผลักดันข้าวหอมชนิดรองของไทยที่มีราคาถูกว่าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดสหรัฐฯ เพื่อรักษาตลาด และจะเร่งขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ เช่น กลุ่มฮิสแปนิก กลุ่มโฮเรกา ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง โดยจะประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดอเมริกาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ทั้งเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติสำคัญ เช่น งาน Natural Expo West การหาพันธมิตรทางการค้า และการจัดกิจกรรม In-store Promotion ร่วมกับห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และโรงแรม เป็นต้น

นางสาวชุติมา กล่าวอีกว่า กระทรวงยังจะเร่งขยายตลาดข้าวชนิดใหม่ๆ ในตลาดสหรัฐฯ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าว กข 43 โดยข้าวไรซ์เบอร์รี่ ปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นแล้ว และกำลังทำแผนประชาสัมพันธ์ข้าว กข 43 ที่เป็นข้าวชนิดใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ โดยหลังจากไปเปิดตัวที่สหรัฐฯ ขณะนี้มีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อขอทราบคุณสมบัติของข้าว ผลการวิจัย และขอตัวอย่างข้าว ซึ่งมั่นใจว่าจะเปิดตลาดข้าว กข 43 ในสหรัฐฯ ได้แน่นอน ส่วนตลาดแคนาดา ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน และมีแผนที่จะไปโปรโมตต่อที่ออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และฮ่องกงต่อไป

สำหรับการส่งออกข้าวไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2560 มีปริมาณ 457,234 ตัน เพิ่มขึ้น 21.57% และในช่วง 6 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) ส่งออกแล้ว 261,319 ตัน เพิ่มขึ้น 8.85% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยกว่า 90%