เบทาโกร ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารไทย ทุกผลิตภัณฑ์ S-Pure หมู-ไก่-ไข่ ผ่านการรับรองไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นรายแรกของโลก

เอสเพียว (S-Pure) ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรีเมี่ยม โดยเครือเบทาโกร ผ่านการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งกระบวนการผลิต (RWA) ครบทุกผลิตภัณฑ์เป็นรายแรกของโลก จาก NSF International องค์กรด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขระดับโลก สอดรับกับนโยบายของกรมปศุสัตว์ โครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้า ปศุสัตว์” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการดำเนินโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งสอดคล้องตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ลดลง  ร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยเครือเบทาโกร เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในส่วนของฟาร์มสุกรและอยู่ในระหว่างการขอรับรองตามขั้นตอนในโครงการ ดังนั้น การที่ภาคเอกชนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจผลิตสินค้า เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่ โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงทั้งกระบวนการผลิตครบทุกผลิตภัณฑ์จากองค์กรซึ่งทำหน้าที่ออกมาตรฐานการรับรองที่ได้รับความเชื่อถือในระดับโลก ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีศักยภาพในเวทีการแข่งขันโลก ที่สำคัญยังสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค

ด้าน นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร กล่าวว่า เครือเบทาโกร ยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐโดยเข้าร่วมโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” ของกรมปศุสัตว์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี เราให้ความสำคัญในนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และคุณภาพ (Food Quality) อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพระดับพรีเมี่ยม แบรนด์เอสเพียว (S-Pure) ดำเนินการตามมาตรฐานการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างครบวงจรมามากกว่า 10 ปี เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและในระดับสากล เรื่องความใส่ใจในคุณภาพ ความสะอาด ตั้งแต่ฟาร์มต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค รวมถึงรสชาติที่อร่อย โดยเฉพาะสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย สารตกค้างอย่างเข้มงวด

สำหรับผลิตภัณฑ์เอสเพียว (S-Pure) ประกอบด้วย เนื้อหมู เนื้อไก่ และไข่ไก่สด ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วย S-Pure Process ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดี เลี้ยงโดยวิธีธรรมชาติ ในโรงเรือนปิด อาหารสัตว์มีโปรตีนจากธัญพืช ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ใช้ฮอร์โมน ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโต ดูแลใกล้ชิดโดยสัตวแพทย์ ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และควบคุมอุณหภูมิในการจัดส่งด้วยความเย็น 0-4 องศา จนถึงจุดจำหน่าย ภายใต้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e-Traceability) อย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากการเข้าร่วมโครงการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการขอรับรองนั้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปี พ.ศ. 2561 นี้ NSF International ประกาศรับรอง “Raised Without Antibiotics” (RWA) ให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและไข่ไก่ เอสเพียว (S-Pure) หลังจากที่เนื้อไก่เอสเพียว (S-Pure) ผ่านการรับรองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 โดยถือเป็นรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะทั้งกระบวนการผลิตครบทุกกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เบทาโกร ยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่เหนือกว่า เพื่อผู้บริโภคมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

Mr.Peter Bracher กรรมการผู้จัดการ NSF Asia Pacific Co.,Ltd. ผู้แทนจาก NSF International กล่าวตอนท้ายว่า NSF International เป็นองค์กรด้านความปลอดภัยและสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2487 มีภารกิจในการปกป้อง ดูแล ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรโลก ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในฐานะผู้กำหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และออกใบรับรองให้แก่อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค จากการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ NSF รู้สึกชื่นชมเครือเบทาโกร ผู้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทย ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ที่ผ่านกระบวนเลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะมามากกว่า 10 ปี มีความทุ่มเทอย่างตั้งใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขโปรแกรมกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานของ NSF International สามารถผ่านการรับรอง “Raised Without Antibiotics” (RWA) ทั้งกระบวนการผลิต ครบทุกผลิตภัณฑ์ของเอสเพียว (S-Pure) ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ เป็นรายแรกของโลก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภคได้อย่างปลอดภัย