กาญจนบุรีเพิ่มระบายน้ำ 3 เขื่อนใหญ่ เตือนพื้นที่ต่ำ-แม่กลองเตรียมรับน้ำสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขอแจ้งการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่เกิดฝนตกหนักจากอิทธิพลของดีเปรสชั่นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์เป็นจำนวนมาก

ในปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณมีปริมาณน้ำกักเก็บ 7,403 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือคิดเป็น 83.56% ของความจุ สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมที่กำหนดไว้ เขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บ 15,338 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 86.44% ของความจุ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มอบหมายให้กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ปรับแผนการระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำออกจากเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมในระดับที่สมดุล สำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนใหม่ที่จะตกลงมาเพิ่มในช่วงเวลา 2 – 3 เดือนข้างหน้า

โดยเขื่อนวชิราลงกรณจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมวันละ 36 ล้านลบ.ม. เป็น 39 ล้านลบ.ม. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 และเพิ่มเป็น 43 ล้านลบ.ม. ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์จะทยอยปรับเพิ่มจากเดิมวันละ 15 ล้านลบ.ม. เป็น 18 ล้านลบ.ม. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 และ เพิ่มเป็น 20 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าว ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาที่เขื่อนแม่กลองมีปริมาณมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลอง จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีระดับสูงขึ้นจากเดิม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดได้รับทราบและขอความกรุณาแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ที่อาจได้รับผลกระทบได้รับทราบ ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 13 จะได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งเตือนเป็นระยะๆ ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขื่อนแม่กลอง เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ที่ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี สร้างขึ้นบนแม่น้ำแม่กลอง โดยรับน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ มีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุด 3,100 ลบ.ม./วินาที