น้ำ ไม่พอใช้! อ.ตาพระยา ในสระเเก้วขาดน้ำทำเกษตร ประสบภัยแล้งทั้งอำเภอ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่อำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว พบว่า เป็นพื้นที่ปลอดฝน เนื่องจากมีเขากั้นทิศทางลม ทำให้ลมและเมฆฝนปะทะกับเขา ทำให้เกิดจุดบอดในการทำให้เกิดฝนตก ดังนั้น อ.ตาพระยา จึงประสบภัยแล้ง แทบทุกปี หากจะแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับ อ.ตาพระยา จึงต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่ห้วยสะโตน ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน เป็นโครงการพระราชดำริ ต่อมาได้มีการประกาศ เป็นมรดกโลก โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน เป็นอันต้องระงับไป

จากการระงับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน ส่งผลกระทบกับชาวตาพระยาอย่างยิ่ง โดยประสบภาวะภัยแล้งทุกปี ถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้า แต่พื้นที่ อ.ตาพระยา ก็ยังประสบภัยแล้ง เมื่อฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำจะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชาหมด ไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฝั่งประเทศไทย

ทางด้าน นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว กล่าวว่า ขณะนี้ พื้นที่อำเภอตาพระยา ประสบภัยแล้งทั่วทั้งอำเภอ ทั้งที่มีการฝนตกลงมาบ้าง อำเภออื่นมีน้ำไหลหลาก แต่อำเภอตาพระยาไม่มีฝนตก และขาดน้ำในการทำการเกษตร และได้ทำเรื่องขอฝนหลวงแล้ว แต่ทราบว่า หน่วยฝนหลวงได้ดำเนินการอยู่ที่ ทางภาคอีสาน เมื่อหน่วยฝนหลวง ทำฝนเทียมทางภาคอีสานแล้ว คาดว่าก็จะมาที่จังหวัดสระแก้ว อย่างไรก็ดี เกษตรกรชาวไร่ชาวนาในท้องที่อำเภอตาพระยา หากไม่มีน้ำหรือฝนไม่ตก หรือเกิดฝนทิ้งช่วง อีก 1-2 สัปดาห์ ข้าวในนาอาจแห้งตายได้

ที่มา : มติชนออนไลน์