เทคนิคการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่

วิธีขยายพันธุ์สตรอเบอรี่

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมสนใจอยากจะปลูกสตรอเบอรี่ แต่บางช่วงหาซื้อพันธุ์ปลูกได้ยาก และมีราคาแพง ผมจึงรบกวนขอเรียนถามว่า วิธีการขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ที่ง่ายที่สุดและได้ผลดีนั้นทำอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมถือโอกาสขอบคุณมาเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ

ณรงค์ศักดิ์ วงศ์ภักดีกุล

เพชรบูรณ์

ตอบ คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์ภักดีกุล

วิธีขยายพันธุ์สตรอเบอรี่ ที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน คือวิธีการแยกไหล ไหล เป็นส่วนใช้ขยายพันธุ์ เช่นเดียวกับไหลบัว ต้นที่สมบูรณ์เต็มที่จะสร้างไหลเป็นสาย แพร่กระจายออกจากต้นแม่ เฉลี่ยใน 1 ต้น หรือ 1 กอ จะให้ไหล 15-20 สาย แต่ละสายแตกต้นอ่อนได้ ประมาณ 10 ต้น

แหล่งผลิตไหล ควรเลือกพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,000 เมตร ขึ้นไป เริ่มปลูกต้นแม่ในเดือนพฤษภาคม ปลูกเป็นแถวเดี่ยว ด้วยการยกร่องเล็กๆ สูงขึ้นจากพื้น 15 เซนติเมตร ห่างระหว่างแถว 1 เมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ จากแหล่งไม่มีโรคระบาด เลี้ยงต้นแม่ให้แตกกอ 4-5 ต้น ย่างเข้าเดือนกรกฎาคม จึงปล่อยให้ต้นแม่แทงไหลออกได้เป็นปกติ ต่อมาอีกไม่นานจะเกิดตุ่มแล้วพัฒนาเป็นต้นอ่อนพร้อมรากตามสายไหลเป็นระยะๆ คล้ายข้ออ้อย แต่ละต้นห่างกัน 10-15 เซนติเมตร

เตรียมจัดต้นอ่อนลงถุงเพาะชำ ด้วยการนำถุงสีดำ ขนาด 3×5 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่สะอาด และร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี วางสอดลงใต้ตำแหน่งของต้นอ่อนที่เกิดขึ้นตามสาย หรือ ไหล ใช้ลวดหรือไม้ไผ่โค้งเป็นง่าม กดและยึดบังคับให้ต้นอ่อนสัมผัสกับวัสดุปลูกในถุงเพาะชำ วางเป็นระยะไปตามสายไหลที่เลื้อยไปตามพื้นดิน ย่างเข้าเดือนสิงหาคม ต่อถึงเดือนกันยายน ต้นอ่อนจะเริ่มตั้งตัวได้ รากหยั่งลงในวัสดุปลูกเป็นที่เรียบร้อย จึงตัดต้นอ่อนแยกจากต้นแม่ จะได้ต้นอ่อนในถุงเพาะชำ ถุงละต้น โดยต้นที่อยู่บนสายไหลที่ห่างจากต้นแม่ อันดับที่ 2-5 เป็นต้นที่แข็งแรงที่สุด จากนั้นนำไปปลูกลงแปลงปลูกในเดือนตุลาคม คุณจะเก็บผลผลิตได้ในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ตามต้องการ

…………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563