พิจิตร เปิดขายตรงข้าว ‘ดาวชาละวัน’

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เผยถึง “โครงการคนพิจิตร กินข้าวพิจิตร” ภายใต้ตราการค้า “ดาวชาละวัน” ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการผลิต ด้านการตลาด และเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวของเกษตรกรชาวพิจิตร โดยหาช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งมีกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดพิจิตร เครือข่ายโอท็อปจังหวัดพิจิตรเป็นสนับสนุน และร่วมกันรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นของขวัญของฝากในโอกาสต่างๆ

“ไม่น่าเชื่อว่าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดตัว มีการสั่งซื้อข้าวมาที่จังหวัดแล้วไม่ต่ำกว่า 50,000 กิโลกรัม หรือ 50 ตัน ถือเป็นกลไกในการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐที่เชื่อว่าจะสามารถเสริมมาตรการการช่วยเหลือชาวนาของภาครัฐได้ เป็นการนำข้าวจากชุมชนออกมาขายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ผ่านกลไกบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (พิจิตร)”

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด