ดอยอินทนนท์หนาวจัด เกิด ‘เหมยขาบ’ แรกของปีแล้ว (ภาพชุด)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 จากมวลความเย็นที่แผ่ลงจากจีนลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนนบน ทำให้เช้านี้สภาพอากาศที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หนาวจัด วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 3 องศาเซลเซียส เกิดน้ำค้างแข็ง หรือ เหมยขาบ เป็นเกล็ดน้ำแข็งเล็กๆ สีขาวเกาะตามยอดหญ้าและใบไม้เป็นประกายอย่างสวยงาม ระยะทางยาวตั้งแต่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานยาวไปจนถึงยอดอยอินทนนท์ โดยเฉพาะบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 42-47 สร้างความตื่นเต้นและประทับแห่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ต่างพากันบันทึกภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นครั้งแรกของฤดูหนาวในปีนี้

นายรุ่ง หิรัญวงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิดเผยว่า ตื่นเต้นแทนนักท่องเที่ยว เพราะอุณหภูมิแปรปรวนสลับขึ้นลงมาหลายวัน ทุกคนต่างรอลุ้นว่าจะเกิดเหมยขาบวันไหน บางคนพยายามขึ้นดอยมาแต่เช้ามืดเกือบทุกวัน ตั้งแต่อากาศเริ่มหนาว จนกระทั่งวันนี้จึงได้เห็นน้ำค้างแข็งสมใจ ที่สำคัญเกิดเป็นแนวยาวแผ่ให้เห็นและบันทึกภาพได้อย่างสวยงามสมกับการรอคอย

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-17-768x1024 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%81 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-16-768x1024 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-12-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-16-768x1024-1 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-11-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-7-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-4-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-13-768x576

อย่างไรก็ตามเช้าอากาศเปิด ยังมีทะเลหมอกกลางแสงพระอาทิตย์ที่ขึ้นเมื่อเวลา 06.29 น. ให้ชื่นชมแสงสีส้มอีกด้วย ซึ่งบริเวณยอดดอยอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 4 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำการอุทยานฯ วัดได้ 11 องศาเซลเซียส เรียกว่าหนาวจัดจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงประมาณ 3 องศาเซลเซียสในวันนี้

%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-21-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-24-768x576 %e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-28-768x576

ในขณะที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง อุณหภูมิลดต่ำลงเช่นกัน โดยยอดหญ้าวัดได้ 4 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 6.2 องศาเซลเซียส แต่ยังไม่มีรายงานการเกิดเหมยขาบแต่อย่างใด

สำหรับพื้นราบประชาชนสามารถรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในวันนี้ เนื่องจากมีความเย็นแผ่ไปทั่ว โดยอุณหภูมิทั่วไปวัดได้ 17-22 องศาเซลเซียสแล้วในบางพื้นที่