แขวงทางหลวงระยองเตือนแม่ค้า-แผงลอย ห้ามขายของริมถนนสาย 36 หลัง 30 ส.ค.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรุ่งโรจน์ สถิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง จ.ระยอง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระยอง ทหาร ตำรวจ สภ.เมืองระยอง สภ.นิคมพัฒนา ตำรวจทางหลวงระยองและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.และเทศบาล โดยแบ่งกำลังออกเป็น 2 ชุด เริ่มตั้งแต่สามแยกบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ถนนสาย 36 ตลอดสายจนถึงสี่แยกขนำไร่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ระยะทางประมาณกว่า 30 กิโลเมตร แจ้งเตือนพร้อมปิดประกาศพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยวางขายริมถนน รวมทั้ง ร้านค้าที่บุกรุกทางสาธารณะ ให้รื้อถอน หรือขนย้ายให้พ้นทางหลวงโดยเด็ดขาดภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ และเจ้าหน้าที่จะเริ่มดำเนินการจับกุมหลังวันที่ 30 สิงหาคม เป็นต้นไป

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างขยายถนนสาย 36 ตลอดสาย มีการขนย้ายเครื่องจักร และเครื่องมือก่อสร้างเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง มีพ่อค้าแม่ค้า และร้านค้าแผงลอยปลูกสร้างบริเวณริมทางหลวง เป็นอุปสรรค และสร้างปัญหาให้กับผู้รับเหมา ทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนน วันนี้จึงได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแจ้งเตือนให้พ่อค้าแม่ค้า และร้านค้าแผงลอย ห้ามนำสิ่งของมาตั้งขายบริเวณริมทางหลวงถนนสาย 36 ตลอดสาย พร้อมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ขนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณริมทางหลวงภายในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 38, 44 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : มติชนออนไลน์