งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทีเซลส์ เปิดห้องแห่งการเรียนรู้ “ชีววิทยาศาสตร์กับหุ่นยนต์เพื่อชีวิต”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ก้าวสู่ปีที่ 13 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ตั้งแต่วันที่ 16-26 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เมืองทองธานี

โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดห้องแห่งการเรียนรู้ชีววิทยาศาสตร์ “ชีววิทยาศาสตร์กับหุ่นยนต์เพื่อชีวิต” ณ บริเวณ ฮอลล์ 4 เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่นวัตกรรมแห่งชีวิต สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต โดยนำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีห้องกิจกรรมแห่งการเรียนรู้หลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก พบกับ “น้องเอม” หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปคตรัม ช่วยฝึกทักษะด้านการเลียนแบบ การเคลื่อนไหวและการพูด เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและการสื่อสารกับผู้อื่น และสามารถดึงดูดความสนใจให้มีสมาธิเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของทีม รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าโครงการวิจัยผู้คิดค้น “หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก” เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนจริงในกลุ่มเด็กออทิสติก ช่วยเด็กออทิสติกมีความสนใจ ฝึกพูดดีขึ้น ลดพฤติกรรมไม่เหมาะสมลง โดย ทีเซลส์ (TCELS) สนับสนุนทุนให้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายผลการใช้งานหุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ในเด็กออทิสติกสเปคตรัม ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนและโรงพยาบาล และชมแบบจำลองสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ SensibleSTEP” หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดินและการทรงตัว ที่ชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวด i-MEDBOT Innovation Contest 2018 เป็นผลงานของทีม บริษัท ทีเอ็มจีไอ จำกัด

อีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ มาร่วมถ่ายรูปกับพี่ “หุ่นยนต์ MEDBOT” ที่มีความสูงถึง 2.5 เมตร มาฟังพี่หุ่นยนต์ MEDBOT เล่าเรื่องราวของ “หุ่นยนต์เพื่อชีวิต” ที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากหุ่นยนต์ในทุกๆ ด้านผ่านจอ LCD

17-20 ส.ค. 2561 สนุกกับกิจกรรมจาก ROBOT’S CHILD & Smart Vedic Maths สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์และคณิตสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาส ประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ และทดสอบหุ่นยนต์ โดยใช้ ชุดหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS EV3

สนุกกับกิจกรรม เกม “ทายใจหุ่นยนต์” หรือ “Ai ใฝ่รู้” และ เกม “หัวใสสร้างหุ่น” นำจิกซอว์มาประกอบเป็นรูปร่างของหุ่นยนต์ พร้อมทั้งมีเกมคำถามนำความรู้ประกอบบนบอร์ดที่จัดแสดงในเรื่องของ “ชีววิทยาศาสตร์กับหุ่นยนต์เพื่อชีวิต” มาตั้งคำถาม โดยให้น้องๆ ได้อ่านก่อน เพื่อเสริมสร้างความรู้ แล้วนำข้อมูลในบอร์ดมาตั้งคำถามแบบง่ายๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องราวของชีววิทยาศาสตร์เข้าใจแบบง่ายๆ