วิทยาลัยชุมชน ‘หนองบัวลำภู’ ระดมกองทุนอนุรักษ์ควายไทย

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู กล่าวว่า ได้ร่วมกับ นายมงกุฎ จำนงค์นิต กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู พ.อ. ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผบ.กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงควายไทยแบบประณีต และกลุ่มอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวการเปิดศูนย์อนุรักษ์ควายไทยหนองบัวลำภู ตามโครงการศึกษาวิจัยการเลี้ยงควายไทยแบบประณีต เพื่อการอนุรักษ์สืบสานจังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอนุรักษ์ควายไทยไว้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากจังหวัดหนองบัวลำภู

“จากข้อมูลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า ปี 2553 มีควาย 7,360 ตัว ต่อมาปี 2558 ลดลงเหลือ 4,050 ตัว มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ วิทยาลัยชุมชนจึงมีแนวคิดอนุรักษ์ควายไทย โดยตั้งศูนย์อนุรักษ์ควายไทยสวยงามขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานให้เยาวชนและประชาชนร่วมอนุรักษ์ควายไม่ให้สูญพันธุ์ ขณะนี้กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ควายไทยหนองบัวลำภูได้รับทุนจาก นายวิทวัส วธานิโยบล ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 200,000 บาท เพื่อตั้งกองทุนหรือมูลนิธิ มีควายในโครงการเริ่มต้น 3 ตัว พร้อมเปิดรับบริจาคควาย หรือทุนทรัพย์จากประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน