น้ำท่วมแม่จัน คลี่คลายไหลกระทบเชียงแสน ขณะที่น้ำท่วมพม่า ทำตลาดโค-กระบือ แม่สอด หงอย

dav

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีฝนที่ตกหนักที่ทำให้แม่น้ำคำ จ.เชียงราย เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดคันดินตลิ่งกั้นริมฝั่งแม่น้ำเกิดขาดหลายจุด จนน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎรกว่า 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ และเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 300 หลังคาเรือน โดยระดับน้ำสูงตั้งแต่ 20-50 เซนติเมตร ตั้งแต่วานนี้ ล่าสุดฝนที่หยุดตกประกอบกับไม่มีน้ำป่าจากต้นน้ำคำไหลมาเพิ่มเติม ทำให้น้ำได้ลดระดับลง ปริมาณลำน้ำลดระดับลงจนไม่ไหลเข้าสู่ย่านพื้นที่ชุมชน แต่น้ำยังไหลเข้าไปยังพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรนาข้าวกว่า 500 ไร่ ซึ่งยังถูกน้ำท่วมขังอยู่

อย่างไรก็ตาม มวลน้ำจากแม่น้ำคำที่เอ่อล้นตลิ่งพื้นที่ดังกล่าวได้ไหลไปตามลำน้ำ และได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในที่ลุ่มริมแม่น้ำคำ ในเขตบ้านด้านหมู่ที่ 3 บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 9 และบ้านศรีบุญยืนหมู่ที่ 10 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวนรวมประมาณ 30 หลังคาเรือน และ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน มีบ้านเรือนราษฎรบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11 ต.ป่าสัก ได้รับผลกระทบ 5 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้านยกพื้นสูง ได้เก็บทรัพย์สินไว้บนบ้านแล้ว ซึ่งทางอำเภอเชียงแสนจัดกำลังปลัดอำเภอ 3 นาย พร้อมสมาชิก อส. ออกตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นแล้ว คาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายในที่สุด

วันเดียวกัน มีรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศพม่า ในพื้นที่รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง และบริเวณเมืองพะโค รวมทั้งพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ส่งผลให้ตลาดค้าโค-กระบือ ที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ค่อนข้างซบเซา เนื่องจากมีโค กระบือ ที่นำเข้ามาจากประเทศพม่า ด้านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด เข้ามาน้อยมาก เช่น ที่ตลาดนัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายโค กระบือ ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่สอด เคยมีโค กระบือ จำนวนมาก กลับซบเซาลง ขณะเดียวกันทำให้โค กระบือ มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากในช่วงใกล้วันอีดิ้ลอัฎฮา ของชาวมุสลิม ที่ต้องการซื้อโค กระบือ ไปเชือด เพื่อทำบุญในวันสำคัญของศาสนาจำนวนมาก เช่นเดียวกับความต้องการของพ่อค้าชาวจีนที่มีออเดอร์สั่งซื้อโคมาจากประเทศจีน โดยนำส่งไปด้านจังหวัดเชียงราย

ที่มา มติชนออนไลน์