ก.เกษตร เตรียมแผนรับแล้ง ปี 60

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ภัยแล้ง 2559/60 ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 59/60 ในเขตพื้นที่ชลประทาน ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำทุนเพื่อใช้บริหารจัดการ 31,245 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แบ่งเป็นจัดสรรน้ำเพื่อใช้ฤดูแล้ง 17,673 ล้านลูกบาศก์เมตร และสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ปี 60 จำนวน 13,205 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่จัดสรรไว้ในฤดูแล้ง ปี 60 จำนวน 17,673 นี้ แบ่งเป็นอุปโภคและบริโภค 2,339 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 13% รักษาระบบนิเวศ 5,440 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 31% การเกษตร 9,579 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 54% และอุตสาหกรรม 315 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 2%

นายทองเปลว กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ 5 อ่างเก็บน้ำ ยกเลิกการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งการปลูกข้าวและปลูกพืชไร่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 4 แห่ง คือ เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนมูลบน เขื่อนลำแชะ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง คือ เขื่อนปราณบุรี ในขณะที่อ่างเก็บน้ำอีก 5 แห่ง จะสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (ยกเว้นข้าว) เท่านั้น ได้แก่ เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และภาคใต้ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้นำ 8 มาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 58/59 ขึ้นมาพิจารณา โดยจะคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดในฤดูแล้ง 59/60 มาใช้ อาทิ จ้างงานในฤดูแล้ง โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ เป็นต้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน