กทม.รับซื้อข้าวชาวนา 1,000 ตัน กระจายขาย ‘ข้าราชการ-ลูกจ้าง’ ในสังกัด 50 เขต

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบปัญหาภาวะราคาข้าวตกต่ำโดยการรับซื้อข้าวใหม่ในรอบปีการผลิต 2559-2560 ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ว่า กทม.ได้รับซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง จำนวน 1,000 ตัน เพื่อจำหน่ายให้ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ในราคาถูก ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดส่งข้าวให้ กทม.กระจายไปตาม 50 เขต ภายในเดือนธันวาคมนี้ และในอนาคตจะรับซื้อข้าวจากสหกรณ์และเกษตรกรเพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัด กทม.ต่อไป

“เบื้องต้น กทม.ได้ประสานผ่านกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับซื้อข้าวใหม่ในรอบปีการผลิต 2559–2560 จำนวน 1,000 ตัน จากสหกรณ์และเกษตรกรใน 23 จังหวัด โดยตรง และจำหน่ายให้ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.ในราคาถูก โดยข้าวหอมมะลิใหม่ ถุงขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 160 บาท และข้าวขาว ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท” นางวิภารัตน์ กล่าว