ธวัช สุระบาล ผวจ. ศรีสะเกษ ปล่อยคาราวานข้าวสาร

“ธวัช สุระบาล” ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานปล่อยขบวนรถคาราวานข้าวสารสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขายข้าวช่วยชาวนา ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มี นายสุพจน์ วัฒนวิเชียร สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และ นายสว่าง กาลพัฒน์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วม

จังหวัดศรีสะเกษ มีสหกรณ์ภาคการเกษตร 95 แห่ง มีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก 20 แห่ง ในปีการผลิต 2558/2559 รวบรวมข้าวเปลือกได้ 79,219 ตัน มีสหกรณ์ที่มีโรงสี 6 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 408 ตัน/วัน เมื่อสมาชิกของสหกรณ์และเกษตรกรที่ไม่ใช่สมาชิกต้องประสบปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ ผู้บริหารสหกรณ์/ฝ่ายจัดการ จึงประสานพลังกันช่วยเหลือ โดยติดต่อประสานงานกับเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ และผู้มีอุปการคุณ ซึ่งเครือข่ายสหกรณ์และพันธมิตรก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยการสั่งซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ

นอกจากเครือข่ายสหกรณ์และผู้มีอุปการคุณในต่างจังหวัดแล้ว ในจังหวัดศรีสะเกษก็มีหลายหน่วยงาน หลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนข้าวสารของสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวสด