มจธ. โชว์วิจัยสกัดสาหร่าย ตรวจคุณภาพอาหารหมักดอง

ปัจจุบัน มีการนำสาหร่ายทะเลมาใช้ประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะนำมาใช้ในด้านพลังงาน หรือนำมาเป็นอาหาร

ผศ.ดร. จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้เห็นประโยชน์ของสาหร่ายทะเลไทย จึงได้ศึกษาวิจัยคุณสมบัติต่างๆ ของสาหร่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ในอีกมุมหนึ่ง โดยนำสาหร่ายเขากวางมาทดลอง ซึ่งหาได้ในน่านน้ำทางภาตใต้ของประเทศไทย พบว่า ในสาหร่ายเขากวางมีเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดส จึงนำมาวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการการวิเคราะห์โดยวิธีคัลเลอริเมตริก เพื่อตรวจวัดปริมาณสารประกอบเอมีนในผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

งานวิจัยนี้สามารถนำเอนไซม์โบรโมเปอร์ออกซิเดสที่สกัดจากสาหร่ายเขากวางมาทำงานร่วมกับเอนไซม์เอมีนออกซิเดสที่สกัดจากถั่วเหลือง มีคุณสมบัติทำให้สารประกอบที่ไม่มีสีแสดงสีออกมาได้ สามารถวิเคราะห์และได้ผลทันที อีกทั้งยังไม่สามารถทำเป็นชุดตรวจวัดแบบพกพามีจำกัดจำนวนต่อวัน สามารถทำเป็นชุดตรวจวัดแบบพกพามีเครื่องอ่านรู้ผลได้ทันที

ขั้นตอนและกระบวนการเพื่อตรวจวัดสารประกอบเอมีนในอาหารหมักดองนั้น อยู่ในระหว่างยื่นจดอนุสิทธิบัตร คาดว่าจะต่อยอดเป็นชุดอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนในอาหารหมักดอง และสารประกอบตัวอื่นๆ ต่อไปอีกในอนาคต

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด