เกษตรสร้างชาติ-50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนลุมพินี 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561

งานเกษตรสร้างชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2561 งานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระ 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร ในงานมีกิจกรรมอบรมความรู้ทางการเกษตร จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ