พาณิชย์ปลื้ม ยอดขายสินค้า จีไอ 7 วันพุ่ง 8.2 ล้านบาท

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การจัดงานจำหน่ายสินค้า GI หรือ GI Market 2018 ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. – 2 ก.ย.2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ที่ผ่านมา ปิดฉากอย่างงดงาม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยการจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จำนวน 60 สินค้า มียอดจำหน่ายตลอด 7 วัน สูงถึง 8,240,280 บาท สูงกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะขายได้ 7 ล้านบาท

สินค้าที่มียอดขาย 10 อันแรก ได้แก่ ส้มโอทัมทิมสยามปากพนัง มุกภูเก็ต ส้มโอนครชัยศรี หมูย่างเมืองตรัง แห้วสุพรรณ หินอ่อนพรานกระต่าย ส้มโอปูโกยะรัง นิลเมืองกาญจน์ ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และผ้าไหมมัดหมี่ชนบท โดยเฉพาะหมูย่างเมืองตรัง และขนมหม้อแกงเมืองเพชร ผู้ซื้อเข้าแถวรอต่อคิวซื้อกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในท้องถิ่นทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งกรมฯส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI จากท้องถิ่นต่างๆ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดึงดูดใจผู้ซื้อ และยังคงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสินค้าเหล่านั้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ถึง 20-100%

ส่วนความคืบหน้าการในการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ขณะนี้ ประเทศไทย มีสินค้า GI ทั้งหมด 99 รายการ จาก 66 จังหวัด มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท ยังเหลืออีก 11 จังหวัด ที่ส่งคำขอมาแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณา เช่น จำปาดะ สตูล / หินแกรนิต จังหวัดตาก / ข้ามหอมปทุม และโดยเฉพาะทุเรียนสาริกา ของจังหวัดพังงา ซึ่งคาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอ ลำดับที่ 100 ในเร็วๆ นี้ พร้อมกันนี้ก็จะเร่งผลักดันส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีสินค้าจีไอ อย่างน้อย 1 รายการ ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 GI ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ