ลำปางถกหนุนสินค้าเกษตรส่งออก

วันที่ 28 พฤศจิกายน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดรวมทั้งผลการดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ

ประกอบด้วย ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่, ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร, การขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์ ธนาคารสินค้าเกษตร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่

นายสุวัฒน์ กล่าวว่า ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อการส่งออกมากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด