กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวตลาด “Farm @Home” ยกสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นห้างโฮมโปร สร้างตลาดใหม่ให้เกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานตลาดเกษตรปลอดภัย “Farm @Home” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามนโยบายประชารัฐ คือความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะผู้บริโภค ได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการตลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

และผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้าที่มาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรม สินค้าที่เกิดจากการผลิตของเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สินค้าจาก Smart Farmer /Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

และสินค้าด้านการเกษตรที่มีปัญหาด้านการตลาดเนื่องจากสินค้าล้นตลาดหรือมีราคาตกต่ำในช่วงกระจุกตัวของฤดูกาลผลิต ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวางจำหน่าย พร้อม โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนและจัดเตรียมพื้นที่ในการวางจำหน่ายสินค้า

นอกจากการจัดงาน “Farm @Home” ระหว่าง วันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 ที่จังหวัดนนทบุรีแล้ว ยังมีการจัดงานในช่วงเวลานี้อีก 3 จังหวัดพร้อมกัน คือโฮมโปร สาขาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   โฮมโปรวิลเลจ (ฉลอง) จังหวัดภูเก็ต โฮมโปรสาขาเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ส่วนในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 จะเปิดตลาดในโฮมโปร สาขาเชียงราย จังหวัดเชียงราย โฮมโปรตรัง จังหวัดตรัง โฮมโปร สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โฮมโปร สาขาระยอง จังหวัดระยอง และวันที่ 28 – 30 กันยายน 2561 เปิดตลาดที่โฮมโปรสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ประชาชนทั่วไปสามารถเดินเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว และในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจะทยอยเปิดให้ครบทุกจังหวัดต่อไป

บทความก่อนหน้านี้รู้หรือไม่? ลูกชิด ทำมาจาก ต๋าว
บทความถัดไปโรงเรียนกินผัก แบบอย่างดีๆ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี